add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader
 1. SUBIECT

Artă. 1 . Acești Termeni și Condiții Generale reglementează relația dintre „Atron BG” EOOD, EIK BG206342240, cu sediul social și adresa de conducere: Bulgaria, Sofia, St. Kiril Blagoev nr. 5, denumită în continuare FURNIZOR, și clienții, menționați mai jos UTILIZATORI, ai platformei de comerț electronic ATRON.BG, denumite în continuare „ATRON.BG”.

II. DATELE FURNIZORULUI

Artă. 2 . Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea privind protecția consumatorilor:

 1. Numele furnizorului: "Atron BG" EOOD
 2. Sediu și adresa de conducere: Bulgaria, Sofia, 5 Kiril Blagoev St
 3. Adresa de exercitare a activitatii si adresa de depunere a reclamatiilor de catre utilizatori: Bulgaria, Sofia, 5 Kiril Blagoev St.
 4. Detalii corespondență: Bulgaria, Sofia, 5 Kiril Blagoev St
 5. Înregistrare în registre publice: EIK BG206342240
 6. Supraveghetori:

(1) Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Sofia, „Prof. Tsvetan Lazarov" nr. 2,

telefon: (02) 940 20 46

fax: (02) 940 36 40

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Site: www.cpdp.bg

(2) Comisia pentru Protecția Consumatorului

Adresă: 1000 Sofia, Piața „Slaveikov” #4A, etajele 3, 4 și 6,

tel.: 02 / 980 25 24

fax: 02 / 988 42 18

linie telefonică: 0700 111 22

Site: www.kzp.bg

 1. Înregistrare conform Legii privind taxa pe valoarea adăugată nr. BG206342240

III. CARACTERISTICI ALE PLATFORMEI

Artă. 3 . ATRON.BG este o platformă de comerț electronic, disponibilă la adresa de Internet http://www.ATRON.BG, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de cumpărare și vânzare și livrare a mărfurilor oferite de Furnizor pe site-ul platformă, inclusiv următoarele:

 1. Să se înregistreze și să creeze un profil pentru vizualizarea magazinului electronic al Furnizorului și utilizarea serviciilor suplimentare de furnizare de informații;
 2. Pentru a revizui mărfurile, caracteristicile acestora, prețurile și termenii de livrare
 3. Să încheie contracte cu Furnizorul pentru cumpărarea și vânzarea și livrarea mărfurilor oferite pe platforma ATRON.BG;
 4. Să efectueze plăți în legătură cu contractele încheiate;
 5. Pentru a primi informații despre bunuri noi oferite de Furnizor pe platforma ATRON.BG;
 6. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu Furnizorul pe platforma ATRON.BG prin interfața paginii ATRON.BG disponibilă pe Internet;
 7. Să fie informat cu privire la drepturile ce decurg din lege, în primul rând prin interfața platformei ATRON.BG de pe Internet;
 8. Pentru a-și exercita dreptul de a renunța, după caz, conform Legii privind protecția consumatorilor.

Artă. 4. Furnizorul de pe platforma ATRON.BG organizeaza livrarea bunurilor si garanteaza drepturile Utilizatorilor prevazute de lege, in cadrul bunei-credinte, acceptate in practica, criterii si conditii de drept al consumatorului sau comercial.

Artă. 5. (1) Utilizatorii încheie un contract de cumpărare și vânzare a bunurilor cu Furnizorul pe platforma ATRON.BG, la adresa http://www.atron.bg. Contractul este încheiat în limba bulgară și este stocat în baza de date a Furnizorului din platformă.

(2) În temeiul contractului încheiat cu Utilizatorii pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri, Furnizorul în platforma ATRON.BG se obligă să organizeze livrarea și transferul dreptului de proprietate către Utilizator a bunurilor specificate de acesta prin interfața din platformă. Utilizatorii au dreptul de a corecta erorile la introducerea informațiilor cel târziu la trimiterea declarației de încheiere a contractului cu Furnizorul pe platforma ATRON.BG.

(3) Utilizatorii vor plăti Furnizorului platformei ATRON.BG o remunerație pentru bunurile livrate conform condițiilor definite în platforma ATRON.BG și a acestor termeni și condiții generale. Remunerația este egală cu prețul anunțat pe platforma ATRON.BG. În cazul unei erori tehnice în preț, Furnizorul informează imediat Utilizatorul despre prețul corect al produsului și are dreptul de a refuza o comandă plasată din cauza scrierii incorecte a prețului său real.

Artă. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma ATRON.BG sunt de acord că toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare pot fi făcute electronic și prin declarații electronice în sensul Legii documentului electronic. și semnătura electronică și art. 11 din Legea comerțului electronic.

(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatorii site-ului au fost făcute de către persoanele indicate în datele furnizate de Utilizator în timpul înregistrării, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola corespunzătoare pentru acces.

 1. ÎNREGISTRARE PENTRU UTILIZAREA ATRON.BG

Artă. 7. (1) Pentru a utiliza ATRON.BG pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă un nume și o parolă alese de acesta pentru acces la distanță.
(2) Site-ul oferă, de asemenea, o oportunitate de plasare a comenzilor de către Utilizatorii cu statut de „oaspete”, unde nu sunt generate profil de client, nume și parolă pentru Utilizator.
(3) Numele și parola pentru acces la distanță sunt determinate de către Utilizator, prin efectuarea unei înregistrări online la ATRON.BG, în conformitate cu procedura specificată în acesta.
(4) Prin completarea datelor sale și apăsarea butonului „M-am familiarizat cu Termenii și Condițiile Generale și le accept” (în cadrul procedurii de înregistrare a unui profil de client sau de plasare a unei comenzi de către un Utilizator cu statut de „oaspete” pe ATRON .BG) Utilizatorul declară că este familiarizat cu aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se obligă să le respecte necondiționat.
(5) Furnizorul confirmă înregistrarea Utilizatorului prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail specificată de Utilizator. Se creează un cont al Utilizatorului și apar relații contractuale între acesta și Furnizor.
(6) La înregistrare, Utilizatorul se obligă să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul se obligă să actualizeze prompt datele specificate în înregistrarea sau comanda sa în cazul unei modificări.

 1. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE CUMPĂRARE-VÂNZARE

Artă. 8. (1) Utilizatorii folosesc în primul rând interfața paginii Furnizorului de pe platforma ATRON.BG pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de furnizori pe platforma ATRON.BG.

Artă. 9. Utilizatorii încheie contractul de cumpărare și vânzare cu Furnizorul conform următoarei proceduri:
(1) Înregistrarea la ATRON.BG și furnizarea datelor necesare în cazul în care Utilizatorul nu s-a înregistrat încă la ATRON.BG (comenzi de la Utilizatori cu cont de client înregistrat) sau depunerea unei comenzi de cumpărare de la o persoană cu statut de „oaspete” pe ATRON.BG (comenzi de la Utilizatori cu statut de „oaspeți” pe ATRON.BG).
(2) Conectarea în sistemul de comandă ATRON.BG prin identificare cu un nume și, respectiv, parolă, prin utilizarea procedurii de plasare a comenzilor de către Utilizatorii cu statutul de „oaspete” ATRON.BG;
(3) Selectarea unuia sau mai multor bunuri oferite pe ATRON.BG și adăugarea acestora la o listă de bunuri pentru cumpărare.
(4) Selectarea mărfurilor din lista de bunuri de cumpărare, pentru care se va încheia un contract de vânzare.
(5) Furnizarea datelor pentru efectuarea livrării;
(6) Alegerea metodei și a momentului plății prețului.
(7) Confirmarea comenzii, care are sensul legal de oferta de la Utilizator catre Furnizor.
(8) Acceptarea ofertei Utilizatorului printr-o declarație electronică expresă a Furnizorului, care să conțină numărul comenzii transmise de Utilizator și numărul conosamentului pentru trimiterea mărfurilor relevante la adresa specificată de Utilizator. Pentru evitarea dubiilor, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, Utilizatorii sunt de acord că Furnizorul are dreptul de a refuza confirmarea comenzii și livrarea bunurilor relevante în următoarele cazuri:
1. Bunurile relevante comandate de Utilizatori nu sunt disponibile la Furnizor în momentul procesării comenzii relevante de către Furnizor sau erau destinate livrării în cadrul comenzilor procesate anterior;
2. Ca urmare a unei erori la introducerea informațiilor pe ATRON.BG, a unei probleme tehnice sau a unei intervenții neautorizate în sistemul informatic al Furnizorului, prețul la care a fost efectuată comanda respectivă este mai mic decât prețurile pieței pentru bunurile aceluiași sau tip similar cu mai mult de 30 (treizeci) la sută și/sau se află în discrepanță substanțială cu parametrii generali pentru reduceri la bunuri sau pentru condițiile promoționale de vânzare anunțate pe ATRON.BG.

 1. CONCLUZIA, CONȚINUTUL ȘI PĂSTRAREA ACORDULUI
  Artă. 10. (1) Contractul de cumpărare și vânzare dintre Furnizor și Utilizator se consideră încheiat în momentul în care Furnizorul confirmă comanda Utilizatorului prin mesaj electronic către Utilizator, indicând în confirmare numărul comenzii și numărul facturii. încărcare pentru trimiterea mărfurilor relevante la adresa specificată de Utilizator. Confirmarea comenzii se trimite la adresa de email specificata de Utilizator la inregistrarea ca client, respectiv - la depunerea comenzii. Confirmarea comenzii prin indicarea numărului conosamentului pentru expedierea mărfurilor relevante are sensul legal de acceptare a ofertei făcute de Utilizator conform art. 290 din Legea comercială.
  (2) Contractele de vânzare încheiate sunt stocate în baza de date a Furnizorului. La solicitarea Utilizatorului, Furnizorul furnizează contractul de vânzare încheiat la adresa de e-mail specificată în momentul înregistrării Utilizatorului. Parametrii specifici fiecărei comenzi de cumpărare transmise Furnizorului sunt disponibili din contul de client al Utilizatorului, iar pentru comenzile de la Utilizatori cu statutul de „oaspete” ATRON.BG, aceiași sunt indicați în confirmarea comenzii.
  (3) Furnizorul și Utilizatorii încheie contracte separate pentru cumpărarea și vânzarea bunurilor solicitate de Utilizatori, indiferent de faptul că aceștia sunt selectați cu un singur extras electronic și dintr-o singură listă de bunuri de cumpărare.
  (4) Furnizorul poate livra împreună și în același timp bunurile comandate cu contractele separate de vânzare.
  (5) Drepturile Utilizatorilor în legătură cu bunurile livrate se exercită separat pentru fiecare contract de cumpărare și vânzare. Exercitarea drepturilor în legătură cu un bun livrat nu afectează și nu are efect în raport cu contractele de cumpărare și vânzare a celorlalte bunuri. În cazul în care Utilizatorul are statutul de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorului, exercitarea dreptului de retragere din contractul de cumpărare și vânzare a anumitor bunuri nu afectează contractele de cumpărare și vânzare de celelalte bunuri livrate utilizatorului.
  Artă. 11. La exercitarea drepturilor din contractul de vânzare, Utilizatorul este obligat să precizeze în mod precis și fără echivoc contractul și bunurile pentru care își exercită drepturile.
  Artă. 12. (1) Utilizatorul poate achita contravaloarea contractelor individuale de vânzare de îndată la livrarea acestora ca ramburs la firma de curierat.
  (2) Bunurile comandate pot fi primite numai de la:
  - cumpărătorul – respectiv individualizat conform datelor din contul de client sau a comenzii de cumpărare aferente;
  - o persoana autorizata de cumparator sa primeasca marfa cu comanda propriu-zisa;
  - persoana care este autorizata in mod expres de catre cumparator sa primeasca marfa cu o imputernicire scrisa corespunzatoare;
  - o persoană care a confirmat în mod expres autenticitatea și identitatea bunurilor comandate și a fost de acord să plătească pentru acestea în numerar în numele cumpărătorului.
  (3) În cazul în care o persoană prevăzută la alin.nu se găsește la adresa specificată în ordin. 4 în termenul limită de livrare, sau în cazul în care accesul și condițiile de livrare a mărfurilor nu sunt prevăzute în acest termen, Furnizorul este eliberat de obligația de a livra bunurile, obiectul comenzii de cumpărare.
  (4) In cazul in care Utilizatorul isi confirma dorinta de a primi marfa comandata si dupa expirarea termenului de livrare, in care nu a fost gasit la adresa, acesta va suporta costurile livrarii suplimentare pe cheltuiala sa. Costurile pentru a doua livrare se plătesc la primirea mărfii, împreună cu suma totală a comenzii și prima livrare.
  (5) La acceptarea mărfii, persoana prevăzută la alin. 4 semnează un document care atestă primirea livrării.

VII. CLAUZE SPECIALE APLICABILE PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE CONSUMATOR ÎN ÎN ÎN ÎNTÂNSUL LEGII DE PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Artă. 13. Regulile prezentei secțiuni VII din prezentele condiții generale se aplică numai Utilizatorilor pentru care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de cumpărare și vânzare sau în timpul înregistrării în ATRON.BG, se poate concluziona că sunt utilizatori. în sensul Legii privind protecția consumatorilor, Legea comerțului electronic și/sau Directiva 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.

Artă. 14. (1) Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Furnizor pe platforma ATRON.BG sunt definite în profilul fiecărui bun de pe platforma ATRON.BG.

(2) Prețul mărfurilor incluzând toate taxele și taxele este determinat de Furnizor pe platforma ATRON.BG în profilul fiecărui produs de pe platforma ATRON.BG.

(3) Valoarea costurilor poștale sau de transport, neincluse în prețul mărfurilor, este determinată de Furnizor pe platforma ATRON.BG și este furnizată ca informare Utilizatorilor la selectarea bunurilor pentru încheierea achiziției și vânzării. contracta.

În cazul neprimirii de către Utilizator a bunurilor expediate de mai multe ori, Furnizorul își rezervă dreptul de a:

- percepe costurile de transport pentru Utilizator cu fiecare comandă ulterioară;

- să nu acorde dreptul de a refuza bunurile cumpărate pentru o perioadă mai mare de 14 zile;

- să nu ofere cadouri la următoarele comenzi ale Utilizatorului.

(4) Modalitățile de plată, livrare și executare a contractului sunt definite în prezentele condiții generale și informațiile furnizate Utilizatorului prin mecanismele din platforma ATRON.BG.

(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor în temeiul prezentului articol sunt actuale la momentul vizualizării acestora pe platforma ATRON.BG înainte de încheierea contractului de cumpărare și vânzare.

(6) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile cerute de Legea privind protecția consumatorilor pot fi furnizate prin interfața platformei ATRON.BG sau prin e-mail.

Artă. 15. (1) Utilizatorul este de acord ca furnizorii de pe platforma ATRON.BG să aibă dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele încheiate cu utilizatorul pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri și livrarea acestora.

(2) Utilizatorul alege independent dacă plătește Furnizorului pe platforma ATRON.BG prețul pentru livrarea mărfurilor înainte sau în momentul livrării acestora.

Artă. 16. (1) Utilizatorul are dreptul, fără a datora despăgubiri sau penalități și fără a indica un motiv, să se retragă din contractul încheiat în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de către Furnizor prin formularul unic de retragere din contractul, disponibil pe site-ul Furnizorului pe platforma ATRON.BG.

(2) Dreptul de refuz prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

 1. pentru livrarea mărfurilor efectuate la comanda utilizatorului sau conform cerințelor individuale ale acestuia;
 2. pentru livrarea de mărfuri care, datorită naturii lor, se pot deteriora în calitate sau au un termen de valabilitate scurt;
 3. pentru livrarea mărfurilor sigilate care au fost desigilate după livrare și nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății (cum ar fi dopuri de urechi, îmbrăcăminte etc.);
 4. pentru livrarea de bunuri care, dupa ce au fost livrate si datorita naturii lor, au fost amestecate cu alte bunuri de care nu pot fi separate;
 5. pentru livrarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de software de calculator sigilat care a fost desigilat după livrare, inclusiv coduri de activare pentru licențe software, caracteristici software sau mijloace virtuale de plată. Executarea contractului de furnizare de înregistrări audio sau video sigilate sau software de calculator sigilat (inclusiv coduri de conținut și conținut digital care nu este pe un suport tangibil) care sunt tipărite după livrarea începe din momentul tipăririi și utilizatorul își pierde dreptul de retragere , fiind de acord în mod expres cu aceasta.
 6. pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru livrarea unor astfel de publicații;

(3) In cazul in care furnizorul de pe platforma ATRON.BG nu si-a indeplinit obligatiile de furnizare de informatii, definite in Legea Protectiei Consumatorului, Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contractul incheiat in termen de 14 zile de la data primirii marfii. . Atunci când informațiile sunt furnizate utilizatorului în perioada de renunțare, aceeași începe să curgă de la data furnizării acesteia.Utilizatorul are dreptul de a face declarația de renunțare conform prezentului articol direct Furnizorului prin contractul unic. formular de renunțare disponibil pe site-ul Furnizorului în platforma ATRON.BG la Anexa nr. 1 la acești termeni și condiții generale.

(4) Atunci când Utilizatorul și-a exercitat dreptul de a se retrage din contract la distanță sau din contract în afara spațiilor comerciale, Furnizorul va restitui toate sumele primite de la utilizator fără întârzieri nejustificate și în cel mult 14 zile de la data la care a fost notificat cu privire la decizia utilizatorului de a se retrage din contract. Furnizorul rambursează sumele primite prin transfer bancar, cu excepția cazului în care utilizatorul și-a exprimat dorința expresă de a utiliza un alt mijloc de plată. În cazul în care utilizatorul dorește să i se ramburseze sumele la anularea Contractului exercitat în termen de 14 zile de la primirea mărfii prin mandat poștal/transfer de bani, taxa de serviciu percepută de curierul/operatorul poștal respectiv va fi suportată de către utilizator și este determinată de curierul/operatorul poștal. Furnizorul nu poate influența această taxă, nu o determină și nu beneficiază în niciun fel de aceasta.

(5) La exercitarea dreptului de refuz, costurile de returnare a bunurilor livrate sunt în sarcina consumatorului în temeiul art. 55, alin. 2 din PPE. Furnizorul nu are obligația de a rambursa costurile suplimentare pentru livrarea inițială a bunurilor atunci când utilizatorul a ales în mod expres o modalitate de livrare a bunurilor, alta decât livrarea standard gratuită oferită de Furnizor.

 1. Furnizorul nu are obligația de a rambursa costurile suplimentare de livrare a mărfurilor atunci când Utilizatorul-consumator a ales în mod expres o metodă de livrare a bunurilor, alta decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de Furnizor.
  2. Furnizorul are dreptul de a reține plata sumelor către Utilizator-consumator conform prezentului alineat. 5 până când primește bunurile sau până când Utilizatorul Consumator oferă dovada că a trimis bunurile înapoi, oricare dintre acestea este mai devreme.
  3. Utilizatorul-consumator trebuie să trimită sau să predea bunurile înapoi Furnizorului sau unei persoane autorizate de acesta fără întârzieri nejustificate și în cel mult 14 zile de la data la care Utilizatorul-consumator a notificat Furnizorului decizia sa de a anula contract Termenul se consideră îndeplinit dacă Utilizatorul-consumator trimite sau predă bunurile înapoi Furnizorului înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
  4. În cazul exercitării dreptului de retragere din contract, Utilizatorul-consumator plătește doar costurile directe de returnare a bunurilor.

(6) Utilizatorul se obligă să stocheze bunurile primite de la Furnizor în platformă și să asigure păstrarea calității și siguranței acestora pe perioada prevăzută la alin. 1.

(7) În cazul nerespectării bunurilor cu contractul de vânzare, Utilizatorul-consumator are dreptul de a depune o plângere, solicitând Furnizorului să aducă bunurile în conformitate cu contractul de vânzare. (10) Indiferent de ipotezele de mai sus, Utilizatorul se obligă să returneze bunurile în formă comercială. Tip comercial înseamnă un tip care permite vânzarea ulterioară a mărfurilor ca noi. Dezambalarea mărfurilor nu ar fi trebuit să ducă la o încălcare evidentă a aspectului comercial al mărfurilor. În cazul unui aspect comercial deteriorat al bunurilor, Furnizorul are dreptul, la discreția sa, de a refuza acceptarea unei retrageri din contract sau de a percepe Utilizatorului costurile de refacere a bunurilor într-un aspect comercial. Potrivit art. 55, alin. 4 din ZPA, Utilizatorul este responsabil pentru valoarea redusă a bunurilor cauzată de testarea lor diferită de ceea ce este necesar pentru a le stabili natura, caracteristicile și buna funcționare.

(11) În cazul exercitării dreptului de retragere în temeiul prezentului articol, se consideră că Utilizatorul și-a exercitat și dreptul de retragere în legătură cu conținutul bonus aparținând bunurilor.

(12) Dreptul de refuz se aplică și cărților, numai dacă pe carte nu sunt semne de uz și aceasta este într-o formă comercială conservată, iar dacă cartea a fost învelită în folie - ambalajul nu a fost deschis. Executarea contractului pentru o carte achiziționată începe din momentul tipăririi, caz în care utilizatorul pierde dreptul de retragere și utilizatorul este de acord în mod expres cu acest lucru.

(13) La returnarea produsului, Utilizatorul se obligă să-l returneze împreună cu setul complet primit, precum și toate documentele însoțitoare - chitanță, factură, proces verbal de primire-predare, card de garanție (dacă acestea au fost emise).

(14) La returnarea bunurilor, Utilizatorul se obligă să returneze toate cadourile primite împreună cu bunurile comandate, în cazul în care acestea au fost trimise de Furnizor.

 • Reclamațiile privind bunurile de larg consum pot fi depuse până la doi ani de la livrarea bunurilor, dar nu mai târziu de două luni de la constatarea nerespectării acordului.
  (8) Orice neconformitate a bunurilor de consum cu contractul de vânzare, apărută în termen de până la 6 luni de la livrarea bunului, se consideră a fi existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că lipsa de conformitate. se datorează naturii mărfurilor.
  (9) Reclamațiile se acceptă în timpul orelor de lucru în unitatea comercială de unde au fost achiziționate bunurile sau a fost comandat serviciul, la adresa de conducere a Furnizorului sau în alt loc indicat de acesta. Reclamația poate fi depusă și în oricare dintre unitățile comerciale ale Furnizorului de pe teritoriul țării, în care se desfășoară o activitate comercială similară cu cea din unitatea de la care au fost achiziționate bunurile. Dreptul de a alege locul de prezentare a reclamației aparține în totalitate utilizatorului.
  (10) Atunci când bunurile de consum nu sunt conforme cu contractul de vânzare, vânzătorul este obligat să le aducă în conformitate cu contractul de vânzare. Aducerea bunurilor în conformitate cu contractul de vânzare este gratuită pentru Utilizator-consumator. El nu va fi răspunzător pentru costurile de expediere a mărfurilor sau pentru materialele și forța de muncă implicate în repararea acestora și nu va suferi niciun inconvenient semnificativ.
  (11) In cazul in care reclamatia este justificata, Utilizatorul-consumator poate alege intre repararea bunurilor sau inlocuirea acestora cu una noua, cu exceptia cazului in care acest lucru este imposibil sau metoda de compensare aleasa de acesta este disproportionata fata de cealalta.
  (12) Aducerea mărfurilor în conformitate cu contractul de vânzare trebuie să se efectueze în termen de o lună de la depunerea reclamației.
  (13) După expirarea termenului de o lună prevăzut la alin. 12 al acestui articol, Utilizatorul-consumator are dreptul de a rezilia contractul de vânzare și de a i se rambursa suma plătită sau de a solicita o reducere a prețului bunurilor. Furnizorul este obligat să satisfacă o cerere de anulare a contractului și să restituie suma plătită de Utilizator-consumator atunci când, după ce a satisfăcut trei dintre reclamațiile sale prin repararea aceluiași bun, în termen de doi ani de la livrarea bunului, există este apariția ulterioară a nerespectării bunurilor cu contractul de vânzare.
  (14) Utilizatorul-consumator nu poate pretinde rezilierea contractului dacă neconformitatea bunurilor cu contractul este nesemnificativă.
  (15) Utilizatorul-consumator poate solicita și despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a nerespectării.
  (16) Utilizatorul-consumator își poate exercita dreptul prevăzut la alin. 8 – alin. 15 al prezentului articol într-un termen de până la doi ani, socotiți de la livrarea mărfii, dar nu mai târziu de două luni de la constatarea neconcordanței cu cele convenite. Acest termen încetează să curgă în timpul necesar pentru repararea sau înlocuirea bunurilor sau pentru a ajunge la un acord între Furnizor și Utilizator-Utilizator pentru soluționarea litigiului. Exercitarea dreptului utilizatorului conform alin. 8 – alin. 15 al prezentului articol nu este obligat de niciun alt termen pentru depunerea unei cereri, altul decât termenul prevăzut în prezentul alineat.

VIII. EXECUTAREA ACORDULUI

Artă. 17. (1) Termenul de livrare a bunurilor se stabileste pentru fiecare bun separat la incheierea contractului cu utilizatorul prin intermediul site-ului Furnizorului de pe platforma ATRON.BG. Pentru fiecare produs specific, Utilizatorul este notificat imediat înainte de finalizarea comenzii pe platforma ATRON.BG aproximativ câte zile va dura pentru livrarea acestuia.Zilele necesare pentru livrare indicate pe platforma ATRON.BG sunt orientative iar Furnizorul nu le garanteaza, dar garanteaza ca va face tot posibilul pentru a livra marfa in zilele specificate.

(2) În cazul în care Utilizatorul și Furnizorul din platforma ATRON.BG nu au stabilit un termen de livrare, timpul de livrare a mărfurilor este de 30 de zile calendaristice, socotite de la data următoare trimiterii comenzii utilizatorului către Furnizor. prin site-ul Furnizorului în platforma ATRON .BG.

(3) In cazul in care Furnizorul de pe platforma ATRON.BG este in imposibilitatea de a indeplini contractul din cauza faptului ca nu detine marfa comandata, este obligat sa anunte utilizatorul si sa restituie sumele platite de acesta. În aceste cazuri, Furnizorul nu poate fi făcut responsabil în măsura în care a notificat Utilizatorul cu privire la cantitățile epuizate.

(4) Furnizorul poate refuza procesarea comenzii atunci când există îndoieli rezonabile că comanda este neautentică, inclusiv că aceasta nu provine de la Utilizatorul descris în aceasta sau atunci când produsul solicitat împreună cu comandă este temporar indisponibil din cauza epuizării cantități sau alte motive tehnice, caz în care Furnizorul anunță Utilizatorul prin e-mail sau telefon și rambursează sumele plătite de acesta. De asemenea, furnizorul poate refuza procesarea unei comenzi atunci când numărul sau volumul articolelor comandate depășește consumul lor obișnuit de către un client-consumator în sensul EIP și există motive să creadă că comanda este făcută în scopul revânzării și nu intră în sfera unei achiziții de consumator.vânzare.

(5) În cazul datelor inexacte furnizate de către Utilizator, cu privire la adresa de livrare și numărul de telefon sau absența Utilizatorului la adresă, precum și în cazul imposibilității livrării bunurilor din motive independente de voința Furnizorului, bunurile sunt returnate și rămân în depozitele Furnizorului. În acest caz, bunurile nu sunt păstrate pentru Utilizator, decât dacă sunt plătite în avans. În cazul bunurilor preplătite, acestea se păstrează într-un termen de 15 zile de la returnarea acesteia, iar după expirarea acestui termen și în cazul în care Utilizatorul nu o solicită Furnizorului, Furnizorul va returna plata primită, cu excepția sumei cheltuite pentru livrare și depozitare. În cazul datelor inexacte sau greșite furnizate de către Utilizator pentru adresa de livrare, caz în care mărfurile sunt trimise la o adresă greșită, costurile serviciului de curierat pentru redirecționarea expedierii sunt în sarcina Utilizatorului.

(6) În cazul în care bunurile nu sunt livrate Utilizatorului în perioada de livrare specificată, Utilizatorului nu se datorează nicio compensație. Motivele care ar întârzia livrarea peste zilele specificate în platforma ATRON.BG sunt: ​​încărcarea și numărul de comenzi pentru perioada peste medie și peste cel obișnuit pentru Furnizor; vina companiei de curierat precum organizarea intempestivă a curierului, volumul excesiv de muncă al curierului, probleme tehnice și informaționale imprevizibile cu curierul sau condițiile meteorologice care îl împiedică pe curier; probleme tehnice imprevizibile în sistemele Furnizorului; defecte ale furnizorilor Furnizorului, de la care acesta din urma furnizeaza produsul; condiţii meteorologice nefavorabile etc. circumstante de forta majora care ar impiedica activitatea organizatorica normala a Furnizorului.

(7) În toate cazurile, Furnizorul garantează și se obligă să livreze bunurile către Utilizator cu cel mult 15 zile lucrătoare mai târziu decât zilele aproximative de livrare indicate pe platforma ATRON.BG.

Artă. 18. Furnizorul de pe platforma ATRON.BG se obligă să respecte toate cerințele stabilite în legislația bulgară privind etichetarea, publicitatea și vânzarea suplimentelor nutritive.

Artă. 19. Orice comanda poate fi livrata gratuit, iar in acest scop sunt respectate conditiile privind termenul de livrare descrise la art. 17, (1) din Termenii și Condițiile Generale. Fiecare comandă este gratuită dacă valoarea sa depășește 99,99 BGN și greutatea sa este mai mică de 20 kg. Prețul de livrare peste ceea ce este specificat în teza anterioară este BGN pentru toată țara. În cazul transmiterii suplimentare a unei comenzi solicitate de către Utilizator sau în cazul necesității de a vizita din nou adresa solicitată, nu se aplică condițiile pentru livrarea gratuită, iar Utilizatorul plătește prețul livrării în sume determinate conform tarifului de curierul respectiv. Condițiile pentru livrarea gratuită nu se aplică nici în cazul în care Utilizatorul solicită o vizită la o adresă la o oră sau interval al zilei specificat de acesta.

Artă. 20. (1) Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și predării și, dacă acestea nu îndeplinesc cerințele, să anunțe Furnizorul imediat pe platforma ATRON.BG.

(2) În cazul în care Utilizatorul nu anunță Furnizorul pe platforma ATRON.BG conform alin. 1 mărfurile sunt considerate a fi aprobate ca fiind conforme cu cerințele, cu excepția viciilor ascunse.

(3) În cazul în care, la livrarea bunurilor, Utilizatorul dorește să le refuze și să nu le accepte, costurile transportului în ambele sensuri sunt pe cheltuiala sa.

Artă. 21. Furnizorul asigură serviciul necesar pentru mărfuri conform prevederilor secțiunii XIII. RECLAMAȚII.

Artă. 22. Pentru cazurile nereglementate în această secțiune se aplică regulile de vânzare comercială definite în Legea comercială și Legea privind protecția consumatorului.

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


Artă. 2 3 . (1) Furnizorul protejează datele personale ale Utilizatorilor, care au devenit cunoscute la completarea formularului electronic de depunere a unei comenzi de cumpărare. În conformitate cu legislația în vigoare și cu clauzele acestor Termeni și Condiții Generale, Furnizorul poate utiliza datele personale ale Utilizatorilor exclusiv și numai în scopurile prevăzute în contract - acceptarea și executarea comenzilor și contactul cu Utilizatorii în cazul a problemelor legate de comanda. Furnizorul garantează că datele în cauză nu vor fi furnizate sub nicio formă unor terți sau utilizate în alte scopuri decât cele descrise mai sus, decât cu acordul expres scris al Utilizatorului sau dacă informațiile sunt solicitate de o autoritate de stat competentă din cadrul domeniul de aplicare al atribuțiilor sale prin lege .
(2) Contul de utilizator al unui anumit Utilizator poate fi șters din baza de date împreună cu informațiile atașate acestuia în orice moment la cererea Utilizatorului.
(3) Furnizorul ia măsuri pentru a proteja datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
(4) Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele numai la adresa de e-mail care a fost specificata de Utilizatori la momentul inregistrarii.
(5) Furnizorul are dreptul de a stoca date în dispozitivul final de comunicare al Utilizatorului, cu excepția cazului în care acesta din urmă își exprimă în mod expres dezacordul față de aceasta. Obiecția Utilizatorului poate fi exprimată în orice moment.
(6) Utilizatorul sau Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul de a trimite mesaje electronice Utilizatorului în orice moment, inclusiv un buletin informativ sau oferte de cumpărare de bunuri, atâta timp cât Utilizatorul este înregistrat în magazinul electronic al Furnizorului.
(7) Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, Utilizatorul își exprimă consimțământul expres în sensul art. 6, alin. 1 și alin. 4 din Legea comerțului electronic pentru a primi mesaje comerciale conform alin. 6 din prezentul articol.
(8) Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul de a colecta, stoca și prelucra date privind comportamentul Utilizatorului atunci când folosește magazinul online al Furnizorului.
Artă. 2 4 . (1) În orice moment, Furnizorul are dreptul de a cere Utilizatorului să se identifice și să certifice fiabilitatea fiecăreia dintre circumstanțele și datele personale anunțate în timpul înregistrării.
(2) În cazul în care, dintr-un motiv oarecare, Utilizatorul a uitat sau și-a pierdut parola de acces, Site-ul oferă posibilitatea de a genera o nouă parolă și de a schimba parola uitată la adresa: https://www.atron.bg/ conectare la cont

Politica de protecție a datelor cu caracter personal a Atron BG EOOD

Păstrăm toate informațiile despre tine la cele mai înalte standarde. De-a lungul timpului, am construit proceduri și reguli stricte pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți citi descrierea tuturor lucrurilor aici.
Uniunea Europeană a adoptat un document numit Regulamentul General de Protecție a Datelor (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, pe care îl vom numi pur și simplu „Regulamentul”, pentru a proteja utilizarea datele dvs. personale. Potrivit Regulamentului, „date cu caracter personal” reprezintă orice informație care se referă la dumneavoastră și prin care puteți fi identificat. Regulamentul numește utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal „prelucrare” și aceasta poate fi nu numai colectarea lor de către noi atunci când utilizați serviciile site-ului www.atron.bg („serviciile”), ci și orice altă acțiune cu acestea.

 • Legalitate și transparență

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legea și într-un mod corect și transparent:
a) pentru a ne conforma obligațiilor noastre față de dvs. atunci când vă oferim serviciile noastre;
b) cu acordul dumneavoastră dacă este necesar;
c) pentru a ne desfășura în mod legitim activitatea, a implementa inovații și a avea o experiență de utilizator fără probleme; sau
d) în alt scop legal.
Tu decizi dacă și cum să folosești serviciile noastre. Formularele de înregistrare pe care le completați au câmpuri obligatorii marcate, fără de care este imposibil să vă furnizați serviciul relevant sau o parte din acesta, dar totul depinde de dvs.

 • Dreptul la alegere informată

Vă oferim întotdeauna informații exacte și vă oferim dreptul de a alege tipul de date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră, precum și scopurile și perioada pentru care le colectăm și le procesăm. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri care nu sunt conforme cu aceste principii, cu Politica noastră de confidențialitate sau cu notificări specifice legate de serviciile noastre.

 • Acces la datele dvs

Vă oferim acces rezonabil și capacitatea de a revizui, corecta, completa, transfera sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal partajate cu noi.

 • Limitarea obiectivelor

Folosim datele dumneavoastră personale numai în scopurile specificate la momentul colectării acestora, precum și în scopuri suplimentare, compatibile, în conformitate cu legea.

 • Securitatea datelor

Pentru a vă proteja datele personale împotriva utilizării greșite, aplicăm măsuri stricte pentru a proteja informațiile pe care le stocăm și solicităm același nivel de securitate de la partenerii noștri cărora le furnizăm pentru a ne îndeplini obligațiile față de dvs.

 • Responsabilitate pentru transferul ulterior

Împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu terți numai dacă li se cere să le ofere aceleași niveluri de protecție ca și noi.
Cum vă folosim datele www.atron.bg colectează și utilizează informațiile dumneavoastră personale, astfel încât să ne putem îndeplini obligațiile față de dvs. în calitate de utilizator al serviciilor noastre descrise în Termenii și Condițiile Generale. Iată câteva exemple despre cum o facem:

 • În virtutea contractului dintre noi

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel încât să ne putem îndeplini obligațiile față de dumneavoastră. Avem nevoie de date pentru a putea menține o comunicare activă cu dvs. în legătură cu serviciile noastre (de exemplu, pentru a efectua o livrare, pentru a efectua o plată etc.). De asemenea, pentru a primi buletinul nostru informativ.

 • Protejarea identității tale

Ne ocupăm de securitatea informațiilor dumneavoastră care sunt stocate la noi. Când interacționați cu noi, ne angajăm să luăm măsuri rezonabile pentru a vă verifica identitatea, cum ar fi un nume de utilizator și o parolă, înainte de a vă oferi acces la datele dumneavoastră personale.

 • Cercetare și inovare

Creăm jocuri, funcții și servicii noi folosind instrumente de dezvoltare și includem activități de analiză a datelor.

 • Publicitate

Vă oferim oferte promoționale în conformitate cu interesele dumneavoastră pentru servicii la www.atron.bg. Acest lucru poate fi legat de instrumentele automate de colectare a datelor. Este posibil să împărtășim unele informații despre dvs. furnizorilor de servicii de marketing și rețelelor de marketing digital pentru a vă arăta reclame care vă interesează.

Ce date colectăm despre dumneavoastră
Datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră depind de serviciile pe care le utilizați și pot include următoarele:
Informații pe care le furnizați în mod direct

 • Informații pentru a vă contacta înapoi (de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte detalii de contact similare).
 • Date necesare pentru procesarea plăților și prevenirea fraudei.
 • Datele contului – informații despre cum achiziționați sau vă înregistrați pentru serviciile noastre, tipurile de servicii, istoricul comenzilor și alte informații legate de contul dvs.
 • Date de acces securizat - Colectăm ID-uri de utilizator, parole, mementouri de parolă și alte informații de securitate similare legate de autentificare și acces la contul dvs.
 • Date demografice – de exemplu, țara în care locuiți, sexul, vârsta, informații generale despre educația dvs.
 • Preferințe - colectăm informații despre preferințele și interesele dvs. în legătură cu serviciile noastre (din ceea ce împărtășiți cu noi și din deducerile pe care le facem pe baza faptelor pe care le furnizați) și preferințele dvs. de a primi comunicări de la noi în scopul îmbunătățirii serviciului, pe care vi le oferim.
 • Date din rețelele sociale - Oferim funcții de social media care vă permit să împărtășiți informații cu rețelele dvs. sociale și să comunicați cu noi prin diverse site-uri de social media. Utilizarea acestor funcții poate duce la colectarea și partajarea de informații despre dvs., în funcție de caracteristică. Prin urmare, este important să vă familiarizați cu politicile de confidențialitate și setările site-urilor de social media pe care le utilizați.
 • Alte informații de identificare unică – de exemplu, datele pe care ni le furnizați în persoană, online, prin telefon sau prin poștă sau prin alte canale de servicii pentru clienți, răspunsuri la întrebările din sondajele sau concursurile utilizatorilor și informații suplimentare pe care le colectăm pentru a facilita furnizarea serviciilor noastre și pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.

Amintiți-vă că nu sunteți obligat să împărtășiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le solicităm, deși, în unele cazuri, dacă alegeți să nu împărtășiți aceste informații, nu vă vom putea oferi serviciile noastre, anumite funcții specializate sau nu vom putea răspunde eficient întrebărilor dumneavoastră. .
Informații pe care le colectăm automat atunci când utilizați serviciile noastre

 • informații despre vizita și activitatea dvs. pe site-ul nostru web, inclusiv conținutul pe care îl vizualizați și îl utilizați. Unele dintre aceste informații sunt colectate prin instrumentele noastre automate de colectare a datelor, care includ cookie-uri și semnalizatoare web.
 • răspunsuri anonime la întrebările sondajului sau informații agregate despre modul în care sunt utilizate serviciile noastre. Pe parcursul activității noastre, aplicăm un proces de deidentificare sau pseudonimizare a datelor pentru a minimiza posibilitatea ca dumneavoastră să fiți identificat prin utilizarea acestor date cu tehnologiile disponibile.

Informații de la terți

 • Primim informații de la terți pe care le considerăm de încredere și care sunt disponibile publicului. Astfel de informații sunt date cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, interesele și anumite date demografice.
 • Pentru a oferi anumite servicii la nivel corporativ, primim datele de contact ale companiei tale de la un anumit oficial al organizației tale. Dacă este necesar, putem folosi informațiile furnizate de dvs. sau de angajatorul dvs., împreună cu informații din surse disponibile public și din alte surse online și offline, pentru a vă contacta cu privire la serviciile pe care le oferim.

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați serviciile noastre sau când comunicați cu noi prin telefon, e-mail, skype și toate mijloacele moderne de comunicare.
Cum vă protejăm datele
Am implementat măsuri tehnice și administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le procesăm pentru a ne asigura că persoanele neautorizate nu au acces la acestea și nu le permite să se scurgă, precum și pentru a ne asigura că sunt utilizate corect în conformitate cu legea și pentru o perioadă în care avem nevoie în mod legitim de aceste date.

Cum vă împărtășim datele
Împărtășim datele dumneavoastră personale doar astfel:

 • Partajarea cu furnizorii de servicii

Folosim furnizori de servicii care desfășoară anumite activități în numele nostru. Acești furnizori de servicii pot fi localizați în țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European, Statele Unite ale Americii sau alte țări din întreaga lume și oferă servicii precum procesarea plăților cu cardul de credit, asistență pentru clienți, onorarea comenzilor, livrarea produselor, personalizarea conținutului, servicii IT, furnizori de servicii de e-mail, găzduire de date. Furnizorii noștri de servicii sunt obligați, în virtutea relației noastre juridice și a reglementărilor legale, să protejeze datele cu caracter personal primite de la noi și nu au voie să le utilizeze în alte scopuri decât pentru a presta serviciile conform instrucțiunilor noastre.

 • Tranzacții corporative

Dacă în orice moment decidem să ne restructuram afacerea, putem dezvălui sau transfera informații personale către potențiali cumpărători sau putem primi informații personale de la vânzători și este datoria noastră să oferim protecție adecvată informațiilor dumneavoastră personale în aceste tipuri de tranzacții.

 • Respectarea legii

Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal dacă ni se cere: (a) să răspundem solicitărilor de informații autorizate corespunzător din partea autorităților de aplicare a legii și să ne conformăm cu cerințele de securitate națională și alte cerințe de aplicare a legii; (b) să respecte orice lege, regulament, citație sau ordin judecătoresc; (c) să investigheze și să ajute la prevenirea amenințărilor de securitate, a fraudei sau a altor activități criminale sau rău intenționate; sau pentru a proteja drepturile sau siguranța personală a angajaților noștri și a terților în conformitate cu legea aplicabilă.

Cum folosim instrumentele automate de colectare a datelor

Folosim și permitem altor companii să utilizeze cookie-uri, semnalizatoare web și alte tehnologii similare ( „instrumente de colectare automată a datelor” ) în legătură cu Serviciile noastre. Facem acest lucru pentru a înțelege cum utilizați serviciile noastre și pentru a vă îmbunătăți experiența utilizatorului.
Mai multe informații despre instrumentele de colectare automată a datelor pot fi găsite la: www.allaboutcookies.org .

 • Ce sunt cookie-urile?

„Cookie-urile” sunt date de computer text stocate în browserul utilizatorului, destinate utilizării de către paginile web. Aceste date fac posibilă identificarea dispozitivului utilizatorului și a comportamentului corect al unei pagini web în funcție de preferințele individuale ale acestuia. „Cookie-urile” conțin de obicei numele site-ului web, timpul de stocare al dispozitivului final și un număr unic.

 • Cum folosim cookie-urile?

Folosim „cookies” pentru a adapta conținutul paginii la preferințele utilizatorului și pentru a optimiza utilizarea site-ului web. Prin intermediul acestora, creăm și statistici anonime (despre comportamentul utilizatorului pe site) pentru a îmbunătăți structura și conținutul site-ului. Scopul este de a oferi rezultate optime pentru dvs. personal.

 • Ce cookie-uri folosim?

Folosește două tipuri de cookie-uri - „de sesiune” și „persistente”. Cookie-urile „de sesiune” sunt fișiere temporare care rămân pe dispozitivul dumneavoastră până când părăsiți site-ul web sau dezactivați software-ul cu care vizualizați paginile de internet (browser web). Cookie-urile „fixate” sunt păstrate pe perioada specificată în parametrii „cookie” sau până când sunt eliminate manual de către utilizator.
Aici descriem mai detaliat toate tipurile de cookie-uri:
A. Tipuri de cookie-uri. Tip - necesitatea serviciului:

Tip

Detalii

Necesar

Sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului sau pentru o anumită funcționalitate pe care utilizatorul dorește să o folosească.

Funcţional

Ele sunt importante pentru prestarea serviciului deoarece:

o servesc la îmbunătățirea funcționalității serviciului și au scopul de a asigura un nivel ridicat de funcționalitate a serviciului.

o sunt foarte importante pentru funcțiile de service. Blocarea acestora va duce la funcționarea defectuoasă a unor procese.

Afaceri

Ele ajută la implementarea proceselor de afaceri ale site-ului. Blocarea acestora nu va împiedica funcționalitatea completă a site-ului. Blocarea acestora poate duce la un nivel redus de servicii sau asistență. Această categorie include, de exemplu, „cookie-uri” atunci când se desfășoară diferite campanii de marketing.

 1. Tipuri de cookie-uri în funcție de timpul în care cookie-urile vor fi salvate pe dispozitivul utilizatorului:

Tip

Descriere

Cookie-uri temporare

Cookie-urile plasate în timpul șederii pe site (sesiune). Ele sunt șterse la încheierea sesiunii.

Cookie-uri persistente

Acestea rămân pe dispozitivul utilizatorului pentru o perioadă specificată sau fără o dată de expirare.

 1. Tipuri de cookie-uri în funcție de origine - administratorul care gestionează cookie-urile:

Tip

Descriere

Cookie-uri de pe site

Cookie-uri plasate direct de proprietarul site-ului.

Cookie-uri externe

Cookie-uri plasate de terți cu acordul proprietarului site-ului.

Notă: Cookie-urile pot fi activate de serverele unui partener din altă locație - altă țară sau chiar un alt sistem juridic. Ei pot avea alte politici standard privind cookie-urile, altele decât cele menționate în acest document.
D. Conform obiectivului urmărit

Tip

Descriere

Configurarea Serviciilor

Ei folosesc setările, funcțiile și alte servicii ale site-ului.

Siguranța și fiabilitatea serviciului

Oferiți capabilități de autentificare și optimizați performanța site-ului.

Certificare

Furnizați informații atunci când utilizatorul este offline, astfel încât site-ul să rețină informații și caracteristici relevante.

Starea sesiunii

Acestea înregistrează informații despre modul în care utilizatorul folosește site-ul. Acestea pot include cele mai vizitate pagini sau mesaje de eroare care apar pe unele pagini. Cookie-urile sunt folosite pentru a stoca așa-numitele „starea sesiunii” pentru a ajuta la îmbunătățirea serviciului și la creșterea confortului navigării.

Procesele

Permiteți buna funcționare a site-ului și a funcțiilor acestuia.

Publicitate

Permite afișarea de reclame și mesaje în afara platformei pe alte site-uri care sunt mai interesante pentru utilizatori, astfel încât conținutul platformei să fie cât mai util.

Locație

Permite personalizarea informațiilor afișate despre locația utilizatorului.

Analiză și cercetare, audit de audiență

Acesta permite proprietarului site-ului să înțeleagă mai bine preferințele utilizatorilor săi și, prin analiza efectuată, să îmbunătățească și să dezvolte produsul și serviciile. De obicei, proprietarul site-ului sau compania de cercetare colectează informații anonime și procesează date despre tendințe fără a identifica utilizatorii individuali sau datele lor personale.

„Cookie-uri” și date personale

Datele personale colectate de cookie-uri pot fi folosite doar pentru implementarea unor funcții specifice pe site legate de utilizatorul însuși. Datele personale sunt criptate pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate.

 • Ștergerea cookie-urilor și renunțarea

Dacă nu doriți să permiteți deloc cookie-uri sau doriți să utilizați doar anumite module cookie, vă rugăm să verificați setările browserului dumneavoastră. Puteți utiliza setările browserului pentru a retrage în orice moment consimțământul deja acordat pentru utilizarea cookie-urilor, precum și pentru a șterge modulele cookie deja acceptate. Meniul secțiunii Ajutor al browserului dumneavoastră sau al site-ului web www.allaboutcookies.org conține informații detaliate despre procesul de renunțare la cookie-uri pentru diferite browsere.
Vă rugăm să rețineți că dezactivarea anumitor module cookie vă poate limita accesul la anumite funcții și părți din conținutul site-ului.
Pentru a renunța la urmărirea de către Google Analytics pe site-urile noastre web, utilizați http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
Dacă doriți să renunțați la cookie-urile de la terți în legătură cu publicitatea bazată pe interese, vizitați www.youronlinechoices.eu/bg

 • Ce sunt marcajele web?

Un web beacon (numit și web beacon sau GIF clar) este o imagine grafică transparentă (de obicei 1 pixel x 1 pixel) care este inserată în conținut online, video sau e-mail și permite unui server să citească un anumit tip de informații de pe dvs. dispozitiv, cum ar fi atunci când ați vizualizat un anumit conținut sau un anumit mesaj de e-mail.

 • Când folosim marcaje web

Folosim și le permitem terților selectați să utilizeze semnalizatoare web (de obicei în combinație cu module cookie) pentru a agrega informații despre utilizarea site-ului nostru web, interacțiunile dvs. prin e-mail sau prin alte mijloace de comunicare, pentru a măsura performanța și pentru a vă oferi conținut și reclame adecvate.
De exemplu, este posibil să inserăm semnalizatoare web în mesaje de e-mail sau buletine informative pentru a determina dacă mesajele noastre au fost deschise, s-au acționat asupra lor și dacă instrumentele noastre de corespondență funcționează corect.

 • Renunțarea la marcajele web

Deoarece marcajele web sunt aceleași cu orice altă solicitare de conținut inclusă în crearea paginii web, nu le puteți refuza sau dezactiva. Este posibil să puteți dezactiva marcajele web din mesajele de e-mail fără a descărca imaginile conținute în mesajele pe care le primiți (această caracteristică depinde de software-ul de e-mail utilizat pe computerul dvs. personal). Trebuie remarcat faptul că această acțiune nu va înlocui întotdeauna un marcaj web sau alte instrumente pentru colectarea automată a datelor dintr-un mesaj de e-mail, datorită caracteristicilor specifice ale software-ului de e-mail. Pentru informații suplimentare în acest sens, consultați informațiile furnizate cu software-ul dvs. de e-mail sau furnizorul de servicii. Marcajele web pot fi oprite în anumite circumstanțe prin dezactivarea cookie-urilor sau prin modificarea setărilor cookie-urilor browserului dvs.
Exercitarea drepturilor și contactarea noastră
Aveți dreptul de a accesa orice date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sau pe care le deținem despre dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea, adăugarea, restricționarea, transferul sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și de a solicita clarificări cu privire la prelucrarea acestora. În anumite cazuri, cererea dumneavoastră poate fi respinsă în baza legii, de exemplu, în cazul în care furnizarea de informații ar dezvălui informații personale unei alte persoane sau în cazul în care există o interdicție legală împotriva dezvăluirii acestor informații.

 • Dreptul de acces

Ne puteți cere confirmarea dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și, dacă răspunsul este da, să solicitați accesul la acestea. Acest lucru se face trimițându-ne o cerere la adresa de e-mail sau la adresa de mai jos.

 • Dreptul la rectificare

Ne puteți cere să vă corectăm datele personale inexacte sau să le completăm pe cele pe care le avem deja.

 • Dreptul de a obiecta

Dacă prelucrăm datele dumneavoastră pe baza interesului nostru legitim, aveți dreptul de a vă opune în orice moment la prelucrarea acestor date cu caracter personal în acest scop specific.

 • Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

În anumite circumstanțe, ne puteți cere să vă ștergem datele personale și, dacă legea ne permite acest lucru, o vom face cât mai curând posibil. Într-un astfel de caz, nu vă vom mai putea oferi serviciile noastre.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele relevante vor fi semnalate și pot fi prelucrate de noi numai în anumite scopuri.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

În anumite circumstanțe, este posibil să aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină (de exemplu, în format digital) și de a solicita transferul acestor date către o altă persoană, fără noi. împiedicându-l dacă un astfel de transfer este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă credeți că drepturile dvs. de confidențialitate au fost încălcate, vă rugăm să ne contactați pentru a vedea cum putem rezolva problema.
De asemenea, puteți contacta autoritățile locale de protecție a datelor și puteți depune o plângere la acestea, în special dacă locuiți într-o țară din Uniunea Europeană cu reședința permanentă sau la locul presupusei încălcări.
În Bulgaria, aceasta este Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal:
Adresa: Sofia 1592, B-dul Prof. Tsvetan Lazarov" nr. 2
Site: www.cpdp.bg
E-mail: kzld@cpdp.bg
Tel: 00359 2 9153518

FORMULAR 1 - DECLARAȚIE - CONsimțământ la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679
FORMULARUL 2 - TERMENI GENERALI PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR ONLINE
FORMULAR 3 - DECLARAȚIE - CONsimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 în legătură cu furnizarea de bunuri sau servicii online
FORMULARUL 4 - CERERE de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform Art. 7, alin. 3 din Regulamentul (UE) 2016/679
FORMULAR 5 - Formular pentru furnizarea clientului a informațiilor solicitate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 atunci când primește date cu caracter personal în mod indirect (prin terți) în temeiul articolului 14 din Regulamentul

Contactaţi-ne
Apreciem opinia ta. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la Politica noastră de confidențialitate, colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau în legătură cu o posibilă încălcare a legii privind protecția datelor, ne puteți contacta la:
Adresa: Sofia, Kiril Blagoev St. N5
Modificări ale Politicii noastre de confidențialitate
Dacă aducem modificări Politicii noastre de confidențialitate, vom posta aici textul actualizat și vom indica data ultimei revizuiri. Dacă modificările sunt importante și modifică în mod semnificativ practicile noastre de protejare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom anunța prin alte mijloace, cum ar fi prin e-mail sau prin postarea unei notificări pe site-ul nostru web și/sau pe paginile noastre de socializare, înainte ca modificările să intre în vigoare. . Această politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată în ianuarie 2021 .
Această politică de confidențialitate nu se aplică aplicațiilor, produselor, serviciilor, site-urilor web sau caracteristicilor rețelelor sociale ale terților accesate prin link-uri furnizate prin intermediul site-ului nostru pentru confortul dumneavoastră. Vă sfătuim să vă familiarizați cu politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl accesați înainte de a permite colectarea de date despre dvs.

 

 1. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA TERMENI ȘI CONDIȚII

Artă. 25. (1) Prezentele condiții generale pot fi modificate de către Furnizorul platformei ATRON.BG, despre care acesta din urmă va notifica în mod corespunzător toți Utilizatorii înregistrați.

(2) Furnizorul din platforma ATRON.BG și Utilizatorul sunt de acord că orice adăugare și modificare la acești termeni și condiții generale va avea efect asupra Utilizatorului în unul dintre următoarele cazuri:

A) după ce a fost notificat expres de către Furnizor pe platforma ATRON.BG și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de 14 zile care i-a fost acordat că le respinge; sau

B) după publicarea acestora pe site-ul Furnizorului pe platforma ATRON.BG și dacă Utilizatorul nu declară în termen de 14 zile de la publicarea lor că le respinge;

C) cu acceptarea sa explicită de către Utilizator prin profilul său de pe site-ul Furnizorului de pe platforma ATRON.BG.

(3) Utilizatorul este de acord ca toate declarațiile Furnizorului de pe platforma ATRON.BG, în legătură cu modificarea acestor condiții generale, să fie trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator în timpul înregistrării. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise în temeiul acestui articol nu trebuie să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a fi eficace împotriva sa.

Artă. 26. Furnizorul publică acești termeni și condiții generale la ??? împreună cu toate completările și modificările la acestea.

 1. TERMINAREA

Artă. 27. Acești termeni și condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul pe platforma ATRON.BG se reziliază în următoarele cazuri:

 • la încetarea și declararea lichidării sau declararea falimentului a uneia dintre părțile la contract;
 • prin acordul comun al părților în scris;
 • în caz de incapacitate obiectivă a uneia dintre părțile contractului de a-și îndeplini obligațiile;
 • atunci când echipamentul este confiscat sau sigilat de autoritățile statului;
 • in cazul stergerii inregistrarii Utilizatorului in platforma ATRON.BG. În acest caz, contractele de cumpărare și vânzare încheiate dar neexecutate rămân valabile și executorii;

Artă. 28. Furnizorul are dreptul la discreția sa, fără a anunța și fără a plăti despăgubiri, să rezilieze unilateral contractul, în cazul în care constată că Utilizatorul folosește platforma ATRON.BG cu încălcarea acestor condiții generale, a legislației din Republica Bulgaria, norme morale general acceptate sau reguli și practici general acceptate în comerțul electronic.

XII. RESPONSABILITATE

Artă. 29. Utilizatorul se obligă să despăgubească și să despăgubească furnizorii din platforma ATRON.BG și Furnizorul în cazul unor pretenții legale și ale altor pretenții ale terților (indiferent dacă acestea sunt justificate sau nu), pentru toate daunele și costurile (inclusiv onorariile avocatului și costurile legale) care decurg din sau în legătură cu (1) neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile din prezentul acord, (2) încălcarea dreptului de autor, producție, difuzare sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, (3) transfer abuziv a altor persoane a drepturilor acordate Utilizatorului, pe termenul și în condițiile contractului și (4) declararea în mod fals a prezenței sau absenței calității de utilizator în sensul Legii Protecției Consumatorului.

Artă. 30. Furnizorul nu este responsabil în caz de forță majoră, evenimente întâmplătoare, probleme de internet, motive tehnice sau alte motive obiective, inclusiv ordine ale autorităților competente ale statului.

Artă. 31. (1) Furnizorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de Utilizator terților.

(2) Furnizorul nu este responsabil pentru daune materiale sau non-proprietate, exprimate în beneficii pierdute sau pagube suferite, cauzate Utilizatorului în procesul de utilizare sau neutilizare a ATRON.BG și încheierea contractelor de vânzare cu Furnizorul.

(3) Furnizorul nu este responsabil pentru timpul în care platforma nu a fost disponibilă din cauza forței majore.

(4) Furnizorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din comentarii, opinii și publicații în cadrul produselor, știrilor și articolelor de pe platforma ATRON.BG.

Artă. 32. (1) Furnizorul nu este responsabil în cazul depășirii măsurilor de securitate ale echipamentului tehnic și aceasta are ca rezultat pierderea informațiilor, difuzarea informațiilor, accesul la informații, restricționarea accesului la informații și alte consecințe similare.

(2) Furnizorul nu va fi răspunzător în cazul încheierii unui contract de vânzare, furnizării accesului la informații, pierderii sau modificării datelor survenite ca urmare a identificării false a unui terț care se prezintă drept Utilizator, dacă împrejurările sunt can crede că această persoană este Utilizatorul.

XIII. RECLAMAȚII

Artă. 33. (1) Utilizatorul are dreptul de a face o reclamație, iar la formularea unei astfel de reclamații, setul complet de documente (inclusiv chitanță/factură, protocol de primire-predare, card de garanție etc.), precum și bunurile, trebuie trimise la adresa magazinului Furnizorului din „Atron BG” EOOD, EIK BG206342240, cu sediul social și adresa de conducere: Bulgaria, Sofia, 5 Kiril Blagoev St.

(2) Costurile de transport la trimiterea unui produs în service în garanție sunt suportate de Atron BG, numai cu condiția ca produsul să fie expediat de la un birou al firmei de curierat Speedy la adresa: „Atron BG” EOOD, EIK BG206342240 , cu sediu. și adresa conducerii: Bulgaria, Sofia, 5 Kiril Blagoev St.

(3) În cazul în care produsul este trimis pentru service în garanție la o altă adresă decât cea specificată la art. 33. (2) și/sau nu este trimis de la un birou al unei firme de curierat Speedy, costurile de transport vor fi suportate de Utilizator.

(4) Garanția este valabilă numai pentru defecte de fabricație și neconformități existente în timpul livrării mărfurilor și apărute în timpul funcționării normale, pe teritoriul Republicii Bulgaria. Garanția este nulă și clientul plătește costul reparației (serviciul poate fi refuzat) în cazurile de daune cauzate de:

- Utilizare necorespunzătoare și/sau depozitare necorespunzătoare.

- Încălcarea integrității autocolantelor de garanție.

- Numărul de identificare a produsului (numărul IMEI), numărul de serie sau codul de dată, dacă există, a fost eliminat, șters, deteriorat sau ilizibil în alt mod.

- Picături, impact, presiune aplicată, lichide vărsate.

- Tentativa de reparatie de catre persoane sau companii neautorizate.

- Utilizarea încărcătoarelor, bateriilor și perifericelor, altele decât cele incluse în kit.

- Defecțiuni în rețeaua electrică, conectare incorectă la sursa de alimentare, condiții extreme de mediu sau schimbări rapide ale acestor condiții, dezastre naturale și alte circumstanțe de forță majoră.

(5) Utilizatorul are dreptul de a pretinde pentru orice nerespectare a bunurilor cu cele convenite, inclusiv pentru bunurile second-hand, atunci când după livrare, în timpul inspecției inițiale sau în timpul depozitării, instalării, testării sau exploatării, neconcordanțe cu se gasesc contract de vanzare. Reclamațiile privind bunurile de larg consum pot fi depuse până la doi ani de la livrarea bunurilor, dar nu mai târziu de două luni de la constatarea nerespectării acordului.

XIV. ALȚI TERMENI

Artă. 34. (1) Utilizatorul și Furnizorul din platforma ATRON.BG se angajează să-și protejeze reciproc drepturile și interesele legale, precum și să-și protejeze secretele comerciale, care au intrat în posesia lor în procesul de executare a contractului și a acestor condiții generale. si conditii.

(2) Utilizatorul și Furnizorul se obligă, în timpul și după expirarea perioadei contractuale, să nu facă publică nicio corespondență scrisă sau orală între ei. Publicarea corespondenței în presa scrisă și electronică, forumuri de internet, site-uri web personale sau publice etc. poate fi considerată domeniul public.

Artă. 35. În cazul unui conflict între acești termeni și condiții generale și prevederile dintr-un contract special între Furnizor de pe platforma ATRON.BG și Utilizator, vor avea prioritate clauzele contractului special.

Artă. 36. Posibila nulitate a oricăreia dintre prevederile prezentelor condiții generale nu va duce la nulitatea întregului contract.

Artă. 37. Legile Republicii Bulgaria se vor aplica aspectelor nesoluționate în prezentul contract, legate de implementarea și interpretarea acestui contract.

Artă. 38. Acești termeni și condiții generale intră în vigoare pentru toți Utilizatorii la data de 10.01.2021, de la care FURNITORUL este „Atron BG” EOOD, EIK BG206342240.

Artă. 39 . Codurile promoționale pentru reduceri la achiziționarea produselor nu se aplică mărfurilor care sunt deja reduse, au încă o reducere aplicată sau au un autocolant TOP PRICE, cu excepția codurilor promoționale care sunt menționate explicit de Furnizor și sunt utilizate pentru o reducere suplimentară.

Anexa nr. 1 - Formular tip pentru exercitarea dreptului de retragere din contract

Formular standard pentru exercitarea dreptului de retragere din contract:

(completați și trimiteți acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

- Către „Atron BG” EOOD, EIK BG206342240, cu sediul social și adresa de conducere: Bulgaria, Sofia, strada Kiril Blagoev nr. 5:

– notificăm/prin prezenta* că renunț/renunțăm* la contractul încheiat de mine/noi* pentru achiziționarea următoarelor bunuri*/pentru prestarea următorului serviciu*

– Comandat pe*/Primit pe*

– Numele utilizatorului(i).

– Adresa utilizatorului/i

– Semnătura utilizatorului(i) (doar dacă acest formular este pe hârtie)

- Data

-------------------------------------------------- ----

* Inutil este barat.

Anexa nr. 2 - Informații privind exercitarea dreptului de retragere din contract

Informații privind exercitarea dreptului de retragere din contract

Reguli standard de renunțare:

 1. Dreptul de retragere din contract de la distanță sau în afara sediului.
 2. Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract fără a oferi motive în termen de 30 de zile.
 3. Perioada de anulare este de 30 de zile de la data la care dumneavoastră sau un terț, altul decât transportatorul și indicat de dumneavoastră, ați intrat în posesia bunurilor.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne notificați la datele de contact furnizate pe ATRON.BG și decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).

Puteți utiliza formularul standard de renunțare atașat, dar acest lucru nu este necesar. De asemenea, puteți completa și trimite electronic formularul standard de renunțare sau altă cerere de renunțare fără ambiguitate pe site-ul nostru ATRON.BG. Dacă utilizați această opțiune, vă vom trimite imediat pe un suport durabil (de exemplu, prin e-mail) un mesaj de confirmare a primirii renunțării.

Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să transmiteți mesajul dumneavoastră privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 1. Acțiune de refuz.

Dacă anulați acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare asociate cu o metodă de livrare aleasă de dvs., alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard, oferită de noi), fără întârzieri nejustificate și în orice caz nu mai târziu de 30 de zile de la data la care ne comunicați decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua rambursarea în contul bancar specificat de dumneavoastră, caz în care această rambursare nu va fi asociată cu niciun cost pentru dumneavoastră.

Avem dreptul de a amâna rambursările până când primim bunurile înapoi sau până când ne furnizați dovezi că ați trimis înapoi bunurile, oricare dintre acestea survine mai întâi.
Trebuie să suportați costurile directe ale returnării bunurilor. Costurile sunt de așteptat să nu depășească costul aproximativ al livrării sau al serviciului standard de curierat.

Sunteți singurul responsabil pentru orice reducere a valorii mărfurilor ca urmare a testării acestora altfel decât este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și buna funcționare a acestora.

Informații suplimentare despre utilizator pot fi găsite la www.ATRON.BG

Luminos
Întuneric