add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader
 1. TANTÁRGY

Művészet. 1 . Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák az "Atron BG" EOOD, EIK BG206342240, székhelye és vezetési címe: Bulgária, Szófia, Kiril Blagoev utca 5. (a továbbiakban röviden BESZÁLLÍTÓ) és az alábbiakban említett ügyfelek közötti kapcsolatot. FELHASZNÁLÓI, az ATRON.BG e-kereskedelmi platform, a továbbiakban: "ATRON.BG".

II. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Művészet. 2 . Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény és a fogyasztóvédelmi törvény szerinti információk:

 1. Szállító neve: "Atron BG" EOOD
 2. Székhely és vezetőség címe: Bulgária, Szófia, Kiril Blagoev utca 5
 3. A tevékenység gyakorlásának címe és a felhasználók panaszai benyújtásának címe: Bulgária, Szófia, Kiril Blagoev utca 5.
 4. Levelezési adatok: Bulgária, Szófia, Kiril Blagoev utca 5
 5. Nyilvános nyilvántartásba vétel: EIK BG206342240
 6. Felügyelők:

(1) Személyes adatok védelmével foglalkozó bizottság

Cím: Sofia, "Prof. Tsvetan Lazarov" 2. sz.

telefon: (02) 940 20 46

fax: (02) 940 36 40

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Weboldal: www.cpdp.bg

(2) Fogyasztóvédelmi Bizottság

Cím: 1000 Sofia, "Slaveikov" tér 4A, 3., 4. és 6. emelet,

tel.: 02 / 980 25 24

fax: 02 / 988 42 18

forródrót: 0700 111 22

Weboldal: www.kzp.bg

 1. A BG206342240 számú általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti regisztráció

III. A PLATFORM JELLEMZŐI

Művészet. 3 . Az ATRON.BG egy e-kereskedelmi platform, amely a http://www.ATRON.BG internetcímen érhető el, és amelyen keresztül a Felhasználóknak lehetőségük van szerződést kötni a Szállító által kínált áruk adásvételére és szállítására vonatkozóan a platform, beleértve a következőket:

 1. Regisztráció és profil létrehozása a Szolgáltató elektronikus áruházának megtekintésére, valamint a tájékoztatást szolgáló kiegészítő szolgáltatások igénybevételére;
 2. Az áruk, jellemzőik, árak és szállítási feltételek áttekintése
 3. Szerződéseket kötni a Szállítóval az ATRON.BG platformon kínált áruk adásvételére és szállítására;
 4. A megkötött szerződésekkel kapcsolatos kifizetések teljesítése;
 5. Információt kapni a Szállító által az ATRON.BG platformon kínált új árukról;
 6. A Szállítóval kötött szerződések megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban az ATRON.BG platformon elektronikus nyilatkozatokat tenni az ATRON.BG oldal interneten elérhető felületén keresztül;
 7. A jogszabályból eredő jogokról értesülni elsősorban az ATRON.BG platform internetes felületén keresztül;
 8. A fogyasztóvédelmi törvény értelmében adott esetben gyakorolni a kimaradási jogukat.

Művészet. 4. A szállító az ATRON.BG platformon jóhiszemű, a gyakorlatban elfogadott fogyasztói vagy kereskedelmi jogi szempontok és feltételek keretein belül megszervezi az áruk kiszállítását és szavatolja a Felhasználók törvényben biztosított jogait.

Művészet. 5. (1) A Felhasználók az ATRON.BG platformon, a http://www.atron.bg címen kötnek szerződést az áru adásvételére a Szállítóval. A szerződés bolgár nyelven jön létre, és a Szállító adatbázisában tárolódik a platformon.

(2) Az ATRON.BG platformon a Felhasználókkal kötött áruk adásvételére vonatkozó szerződés értelmében a Szállító vállalja, hogy az általa megjelölt áruk Felhasználó részére történő kiszállítását és tulajdonjogának átruházását az általa megadott felületen keresztül megszervezi. felület. A felhasználóknak joguk van az adatbevitel során előforduló hibákat legkésőbb az ATRON.BG platformon a Szállítóval kötött szerződés megkötésére vonatkozó nyilatkozat elküldéséig kijavítani.

(3) A felhasználók az ATRON.BG platform Szállítójának díjat kötelesek fizetni a leszállított árukért az ATRON.BG platformban és jelen általános szerződési feltételekben meghatározott feltételek szerint. A díjazás megegyezik az ATRON.BG platformon meghirdetett árral. Az ár technikai hibája esetén a Szállító haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót a termék pontos áráról, és jogában áll visszautasítani a megrendelést annak valós árának hibás megírása miatt.

Művészet. 6. (1) A Felhasználó és a Szállító az ATRON.BG platformon megállapodnak abban, hogy az adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos minden nyilatkozat megtehető elektronikus úton és elektronikus nyilatkozat útján az elektronikus dokumentumokról szóló törvény értelmében. valamint az elektronikus aláírás és az Art. Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény 11. §-a.

(2) Feltételezhető, hogy az oldal Felhasználóinak elektronikus nyilatkozatait a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok között megjelölt személyek tették, ha a Felhasználó a hozzáféréshez a megfelelő nevet és jelszót megadta.

 1. REGISZTRÁCIÓ AZ ATRON.BG HASZNÁLATÁRA

Művészet. 7. (1) Ahhoz, hogy az ATRON.BG-t az áruk adásvételére vonatkozó szerződések megkötésére használja, a Felhasználónak meg kell adnia egy általa választott nevet és jelszót a távoli eléréshez.
(2) Az oldal lehetőséget biztosít a „vendég” státuszú Felhasználók megrendelésének leadására is, ahol a Felhasználó számára ügyfélprofil, név és jelszó nem generálódik.
(3) A távoli eléréshez szükséges nevet és jelszót a Felhasználó határozza meg az ATRON.BG online regisztrációjával, az ott meghatározott eljárás szerint.
(4) Adatainak kitöltésével és az „Általános Szerződési Feltételeket megismertem és azokat elfogadom” gomb megnyomásával (az ATRON-on „vendég” státuszú Felhasználó általi ügyfélprofil regisztráció vagy rendelés leadása esetén) gomb megnyomásával. .BG) a Felhasználó kijelenti, hogy ismeri ezeket az általános feltételeket, egyetért azok tartalmával és vállalja, hogy azokat feltétel nélkül betartja.
(5) A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját a Felhasználó által megadott email címre küldött levélben erősíti meg. A Felhasználó fiókja létrejön, és közötte és a Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.
(6) A Felhasználó a regisztráció során vállalja, hogy pontos és naprakész adatokat ad meg. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy változás esetén haladéktalanul frissíti a regisztrációjában vagy megrendelésében megadott adatokat.

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK TECHNIKAI LÉPÉSEI

Művészet. 8. (1) A felhasználók elsősorban az ATRON.BG platformon a Szállító oldalának felületét használják a szállítók által az ATRON.BG platformon kínált áruk adásvételére vonatkozó szerződések megkötésére.

Művészet. 9. Felhasználók az adásvételi szerződést a Szállítóval az alábbi eljárás szerint kötik:
(1) Regisztráció az ATRON.BG-nél és a szükséges adatok megadása, ha a Felhasználó még nem regisztrált az ATRON.BG-nél (megrendelés regisztrált ügyfélfiókkal rendelkező felhasználóktól), vagy vásárlási megrendelés leadása „vendég” státuszú személytől ATRON.BG (megrendelések az ATRON.BG "vendég" státuszával rendelkező felhasználóktól).
(2) Bejelentkezés az ATRON.BG rendelési rendszerébe névvel, illetve jelszóval történő azonosítással, az ATRON.BG „vendég” státuszú Felhasználók általi rendelési eljárással;
(3) Az ATRON.BG oldalon kínált áruk közül egy vagy több kiválasztása és felvétele a megvásárolható áruk listájához.
(4) Azon áruk kiválasztása a megvásárolandó áruk listájáról, amelyekre adásvételi szerződés jön létre.
(5) Adatszolgáltatás a szállítás teljesítéséhez;
(6) Az ár fizetési módjának és pillanatának megválasztása.
(7) A megrendelés visszaigazolása, amelynek jogi jelentése a Felhasználó ajánlata a Szállítónak.
(8) A Felhasználó ajánlatának elfogadása a Szállító kifejezett elektronikus nyilatkozatával, amely tartalmazza a Felhasználó által leadott megrendelés számát és az érintett árunak a Felhasználó által megadott címre történő feladására vonatkozó fuvarlevél számát. A félreértések elkerülése végett a Felhasználók jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szállítónak jogában áll megtagadni a megrendelés visszaigazolását és az érintett áruk kiszállítását az alábbi esetekben:
1. A Felhasználók által megrendelt érintett áruk nem állnak rendelkezésre a Szállítónál a vonatkozó megrendelés Szállító általi feldolgozásának időpontjában, vagy azokat korábban feldolgozott rendelések alapján szállították ki;
2. Az ATRON.BG-n történő információbevitel hibája, műszaki probléma vagy a Szállító információs rendszerébe történő illetéktelen beavatkozás következtében a vonatkozó megrendelés árát az azonos áruk piaci árainál, ill. hasonló típus 30 (harminc) százalék feletti értékkel és/vagy lényeges eltérést mutat az áruk árengedményeinek vagy az ATRON.BG-n meghirdetett promóciós értékesítési feltételek általános paramétereivel.

 1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, TARTALMA ÉS TÁROLÁSA
  Művészet. 10. (1) A Szállító és a Felhasználó között létrejött adásvételi szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a Szállító a Felhasználó megrendelését a Felhasználónak küldött elektronikus üzenetben visszaigazolja, a visszaigazolásban a megrendelés számának és a számla számának feltüntetésével. rakomány az érintett árunak a Felhasználó által megadott címre történő feladásához. A megrendelés visszaigazolása a Felhasználó által a regisztráció során, illetve a megrendelés leadásakor megadott email címre kerül elküldésre. A megrendelés visszaigazolása az érintett áruk feladásáról szóló fuvarlevél számának feltüntetésével a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának jogi jelentése a Kbt. 290. §-a alapján.
  (2) A megkötött adásvételi szerződéseket a Szállító adatbázisa tárolja. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére a megkötött adásvételi szerződést a Felhasználó regisztrációja során megadott e-mail címre eljuttatja. A Szállítónak leadott egyes beszerzési rendelések konkrét paraméterei a Felhasználó ügyfélfiókjáról érhetők el, az ATRON.BG „vendég” státuszú Felhasználóktól érkező megrendeléseknél pedig a megrendelés visszaigazolásában szerepelnek.
  (3) A Szállító és a Felhasználók külön szerződést kötnek a Felhasználók által igényelt áruk adásvételére, függetlenül attól, hogy egy elektronikus nyilatkozattal és egy vásárlási árujegyzékből kerülnek kiválasztásra.
  (4) A szállító a külön adásvételi szerződésekkel megrendelt árut egyben és egyben is szállíthatja.
  (5) A Felhasználók a leszállított árukkal kapcsolatos jogait adásvételi szerződésenként külön-külön gyakorolják. A leszállított áruval kapcsolatos jogok gyakorlása nem érinti és nincs hatással a többi áru adásvételére vonatkozó szerződésekre. Abban az esetben, ha a Felhasználó a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztói jogállással rendelkezik, az egyes áruk adásvételére vonatkozó szerződéstől való elállási jog gyakorlása nem érinti az adásvételi szerződéseket. a felhasználónak szállított egyéb árukat.
  Művészet. 11. Felhasználó az adásvételi szerződésből eredő jogok gyakorlása során köteles pontosan és egyértelműen megjelölni azt a szerződést és azt az árut, amelyre vonatkozóan jogait gyakorolja.
  Művészet. 12. (1) A Felhasználó az egyes adásvételi szerződések árát azok kiszállításakor egyben is kifizetheti utánvéttel a futárcégnek.
  (2) A megrendelt árut csak az alábbi helyről lehet átvenni:
  - a vevő – az ügyfélszámla adatai vagy a vonatkozó rendelési adatok alapján egyénre szabva;
  - a vevő által meghatalmazott személy a megrendeléssel együtt az áru átvételére;
  - olyan személy, akit a vevő kifejezetten felhatalmaz az áru átvételére, megfelelő írásos meghatalmazással;
  - olyan személy, aki kifejezetten megerősítette a megrendelt áru valódiságát és azonosságát, és beleegyezett, hogy a vevő nevében készpénzben kiegyenlítse azokat.
  (3) Abban az esetben, ha a végzésben megjelölt címen a (3) bekezdés szerinti személy nem található. 4 a szállítási határidőn belül, vagy ha ezen határidőn belül nem biztosítják az áruk szállításának feltételeit, a Szállító mentesül a megrendelés tárgyában fennálló áruszállítási kötelezettsége alól.
  (4) Abban az esetben, ha a Felhasználó megerősíti szándékát a megrendelt áru átvételére, és a szállítási határidő lejárta után, amikor nem találták a címen, a további szállítás költségeit saját költségén viseli. A második szállítás költségeit az áru átvételekor kell kifizetni, a rendelés végösszegével és az első szállítással együtt.
  (5) Az áru átvételekor az 1. pont alá tartozó személy az áru átvételekor az 1. sz. 4 aláírja a kézbesítés átvételét igazoló dokumentumot.

VII. A FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A FOGYASZTÓ MINŐSÉGÉVEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ZÁRADÉKOK

Művészet. 13. Jelen általános feltételek jelen VII. pontjának szabályai csak azokra a Felhasználókra vonatkoznak, akikről az adásvételi szerződés megkötéséhez vagy az ATRON.BG-ben történő regisztráció során megadott adatok alapján megállapítható, hogy felhasználónak minősülnek. a fogyasztóvédelmi törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló törvény és/vagy az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 2011/83/EK irányelve értelmében.

Művészet. 14. (1) A Szállító által az ATRON.BG platformon kínált áruk főbb jellemzőit az egyes áruk ATRON.BG platformon lévő profilja határozza meg.

(2) Az áruk árát, beleértve az összes adót és díjat, a Szállító határozza meg az ATRON.BG platformon az egyes termékek profiljában az ATRON.BG platformon.

(3) Az áru árában nem szereplő postai vagy szállítási költségek értékét a Szállító határozza meg az ATRON.BG platformon, és tájékoztatásul szolgál a Felhasználóknak az áru kiválasztásánál az adásvétel megkötéséhez. szerződés.

Amennyiben a kiküldött árut Felhasználó többször nem veszi át, a Szállító fenntartja a jogot, hogy:

- minden további megrendeléssel szállítási költséget számít fel a Felhasználóra;

- ne adja meg a jogot a megvásárolt áruk visszautasítására 14 napnál hosszabb időtartamra;

- nem ad ajándékot a Felhasználó következő rendeléseihez.

(4) A fizetés, a szállítás és a szerződés teljesítésének módjait a jelen általános feltételek és az ATRON.BG platformon található mechanizmusokon keresztül a Felhasználó rendelkezésére bocsátott információk határozzák meg.

(5) A jelen cikk alapján a Felhasználók számára biztosított információk aktuálisak az ATRON.BG platformon az adásvételi szerződés megkötése előtti megjelenítés időpontjában.

(6) A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Fogyasztóvédelmi Törvény által megkövetelt valamennyi információ az ATRON.BG platform felületén vagy e-mailen keresztül megadható.

Művészet. 15. (1) A felhasználó beleegyezik abba, hogy az ATRON.BG platformon a szállítók jogosultak előleget elfogadni a felhasználóval az áruk adásvételére és szállítására vonatkozó szerződéseikért.

(2) A Felhasználó önállóan dönt, hogy az ATRON.BG platformon kifizeti-e a Szállítónak az áru kiszállításának árat azok kiszállítása előtt vagy annak időpontjában.

Művészet. 16. (1) A Felhasználónak jogában áll kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettség nélkül és indoklás nélkül elállni a megkötött szerződéstől az áru Szállító általi átvételétől számított 14 napon belül az egységes elállási nyilatkozat útján. a szerződés, amely elérhető a Szállító honlapján az ATRON.BG platformon.

(2) Az (2) bekezdés szerinti megtagadási jog. 1 nem vonatkozik a következő esetekben:

 1. a felhasználó megrendelésére vagy egyéni igényei szerint készült áruk kiszállítására;
 2. olyan áruk szállítására, amelyek jellegüknél fogva minőségi romlást vagy rövid szavatossági idejűek lehetnek;
 3. a szállítást követően felbontott és higiéniai vagy egészségvédelmi okokból vissza nem küldhető zárt áru (például füldugó, ruha stb.) szállítása esetén;
 4. olyan áruk szállítására, amelyek a leszállítást követően és jellegüknél fogva más árukkal keveredtek, amelyektől nem választhatók el;
 5. lepecsételt hang- vagy videofelvételek vagy a szállítást követően felbontott számítógépes szoftverek szállítására, beleértve a szoftverlicencek aktiválási kódjait, a szoftverfunkciókat vagy a virtuális fizetőeszközöket. Az átadást követően kinyomtatott zárt hang- vagy képfelvétel, illetve zárt számítógépes szoftver (ideértve a tartalomkódokat és a nem tárgyi adathordozón lévő digitális tartalmat is) szállítására vonatkozó szerződés teljesítése a nyomtatás pillanatától kezdődik, és a felhasználó elveszti elállási jogát. , kifejezetten egyetért ezzel.
 6. újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítésére, az ilyen kiadványok kézbesítésére vonatkozó előfizetési szerződések kivételével;

(3) Amennyiben a szállító az ATRON.BG platformon a Fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a Felhasználó az áru átvételétől számított 14 napon belül jogosult a megkötött szerződéstől elállni. . Ha a tájékoztatást a felhasználó rendelkezésére bocsátják a leiratkozási határidőn belül, az a szolgáltatás megadásának napjától kezdődően kezdődik. leiratkozási űrlap, amely elérhető a Szolgáltató honlapján az ATRON.BG platformon jelen általános szerződési feltételek 1. számú mellékletében.

(4) Ha a Felhasználó a szerződéstől távollevők között vagy a szerződéstől való elállás jogával élt, a Szállító indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállás napjától számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználótól kapott valamennyi összeget. értesítést kapott a felhasználó szerződéstől való elállási döntéséről. A Szolgáltató a banki átutalással beérkezett összegeket visszatéríti, kivéve, ha a Felhasználó kifejezett szándékát más fizetési mód igénybevételére jelezte. Abban az esetben, ha a Felhasználó az áru postai utalványon/pénzátutalással történő átvételét követő 14 napon belül érvényesített szerződéstől való elálláskor az összeg visszatérítését szeretné kérni, az adott futár/postai szolgáltató által felszámított szolgáltatási díj a Szolgáltatót terheli. felhasználó, és a futár/postai szolgáltató határozza meg. Ezt a díjat a Szolgáltató nem befolyásolhatja, nem határozza meg, és abból semmilyen haszna nem származik.

(5) Az elállási jog gyakorlása során a leszállított áru visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli a Kbt. 55, bek. 2. pontja. A Szállító nem köteles megtéríteni az áru kezdeti leszállításával kapcsolatos többletköltségeket, ha a felhasználó kifejezetten a Szállító által felajánlott ingyenes normál szállítási módtól eltérő áruszállítási módot választott.

 1. A Szállító nem köteles megtéríteni az áru kiszállításának többletköltségét, ha a Felhasználó-fogyasztó kifejezetten a Szállító által kínált legolcsóbb normál szállítási módtól eltérő áruszállítási módot választott.
  2. A Szállítónak jogában áll visszatartani a jelen bekezdés alapján a Felhasználó-fogyasztó részére kifizetett összegeket. 5 az áru átvételéig, vagy amíg a Fogyasztó Felhasználó nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik következik be korábban.
  3. A Felhasználó-fogyasztó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Szállítónak vagy az általa meghatalmazott személynek, amikor a Felhasználó-fogyasztó a Szállítót értesítette az elállási döntéséről. szerződés A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó-fogyasztó az árut a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi vagy átadja Szállítónak.
  4. Felhasználó-fogyasztó a szerződéstől való elállási jogának gyakorlása esetén csak az áru visszaküldésének közvetlen költségeit fizeti.

(6) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállítótól átvett árut a platformon tárolja, és gondoskodik azok minőségének és biztonságának megőrzéséről az 1. pont szerinti időszakban. 1.

(7) Ha az áru nem felel meg az adásvételi szerződésnek, a Felhasználó-fogyasztónak jogában áll panasszal élni, kérve a Szállítót az áru adásvételi szerződésnek való megfeleltetésére. (10) A fenti hipotézisektől függetlenül a Felhasználó vállalja, hogy az árut kereskedelmi formában visszaküldi. A kereskedelmi típus olyan típust jelent, amely lehetővé teszi az áru utólagos újként történő értékesítését. Az áru kicsomagolása nem vezethet az áru kereskedelmi megjelenésének nyilvánvaló megsértéséhez. Az áru megsértett kereskedelmi megjelenése esetén a Szállító saját belátása szerint megtagadhatja a szerződéstől való elállás elfogadását, vagy az áru kereskedelmi megjelenésű helyreállításának költségeit a Felhasználóra terhelheti. Az Art. 55, bek. 4. §-a alapján a Felhasználó felelősséggel tartozik az árunak az áru jellegének, tulajdonságainak és jó működésének megállapításához szükségestől eltérő vizsgálatából eredő értékcsökkenésért.

(11) Jelen cikk szerinti elállási jog gyakorlása esetén úgy tekintendő, hogy a Felhasználó az áruhoz tartozó bónusztartalom vonatkozásában is élt elállási jogával.

(12) A visszautasítás joga a könyvekre is vonatkozik, csak abban az esetben, ha a könyvön használat nyomai nincsenek és az megőrzött kereskedelmi formában van, valamint ha a könyvet fóliába csomagolták - a csomagolást nem bontották fel. A megvásárolt könyvre vonatkozó szerződés teljesítése a nyomtatás pillanatától kezdődik, ebben az esetben a felhasználó elveszti az elállási jogát, és ehhez kifejezetten hozzájárul.

(13) Felhasználó a termék visszaküldésekor vállalja, hogy azt az átvett komplett készlettel, valamint az összes kísérő okirattal - nyugta, számla, átvételi-átadási jegyzőkönyv, jótállási jegy (ha ilyen került kiállításra) - visszaküldi.

(14) A Felhasználó az áru visszaküldésekor vállalja, hogy a megrendelt áruval együtt kapott minden ajándékát visszaküldi, amennyiben azt a Szállító küldte.

 • A fogyasztási cikkekkel kapcsolatos reklamációt az áru átadásától számított két évig, de legkésőbb a megállapodás megsértésének megállapításától számított két hónapon belül lehet benyújtani.
  (8) A fogyasztási cikknek az adásvételi szerződésnek való minden olyan meg nem felelése, amely az áru átadását követő 6 hónapig jelentkezett, az átadás időpontjában fennállottnak minősül, kivéve, ha bizonyítja, hogy az áru természetéből adódik.
  (9) Reklamációt minden munkaidőben elfogadnak abban a kereskedelmi létesítményben, ahol az árut vásárolták vagy a szolgáltatást megrendelték, a Szállító vezetőségének címén vagy az általa meghatározott más helyen. A reklamáció a Szállító bármely ország területén található kereskedelmi telephelyén is benyújtható, ahol hasonló kereskedelmi tevékenységet folytatnak, mint az áru beszerzésének helyén. A panasz benyújtásának helyének megválasztásának joga teljes mértékben a felhasználót illeti meg.
  (10) Ha a fogyasztási cikk nem felel meg az adásvételi szerződésnek, az eladó köteles azt az adásvételi szerződésnek megfelelővé tenni. Az áru adásvételi szerződésnek megfelelővé tétele a Felhasználó-fogyasztó számára ingyenes. Nem vállal felelősséget az áruk szállítási költségeiért, illetve a javításhoz szükséges anyagokért és munkaerőért, és nem éri jelentős kellemetlenség.
  (11) A Felhasználó-fogyasztó a reklamáció megalapozottsága esetén választhat az áru kijavítása vagy új termékkel való cseréje között, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy az általa választott kártérítési mód a másikhoz képest aránytalan.
  (12) Az áru adásvételi szerződésnek megfelelővé tételét a panasz benyújtásától számított egy hónapon belül kell elvégezni.
  (13) Az (13) bekezdésben foglalt egy hónapos határidő lejártát követően. 12. §-a értelmében a Felhasználó-fogyasztó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni és a kifizetett összeg visszatérítését kérni, vagy az áru árának csökkentését kérni. A Szállító köteles a szerződéstől való elállási igényt kielégíteni és a Felhasználó-fogyasztó által kifizetett összeget visszatéríteni, ha három panaszának ugyanazon áru kijavításával történő kielégítését követően az áru átadásától számított két éven belül az áru adásvételi szerződésnek nem megfelelő utólagos megjelenése.
  (14) A felhasználó-fogyasztó nem tarthat igényt a szerződéstől való elállásra, ha az áru szerződésszerűtlensége jelentéktelen.
  (15) A felhasználó-fogyasztó a meg nem felelés következtében elszenvedett kárának megtérítését is kérheti.
  (16) A felhasználó-fogyasztó gyakorolhatja a (16) bekezdés szerinti jogát. 8 – bek. cikk 15. pontja szerint az áru átadásától számított legfeljebb két éven belül, de legkésőbb a megállapodásban foglaltaktól való eltérés megállapításától számított két hónapon belül. Ez a határidő az áru kijavításához vagy cseréjéhez, illetve a Szállító és a Felhasználó-Felhasználó között a vita rendezésére vonatkozó megállapodáshoz szükséges idő alatt megszűnik. pontja szerinti felhasználói jog gyakorlása. 8 – bek. A jelen cikk 15. pontja nem köti a kereset benyújtására vonatkozó egyéb feltételhez, kivéve az e bekezdésben foglalt feltételeket.

VIII. A MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE

Művészet. 17. (1) Az áru szállítási határideje árunként külön-külön kerül meghatározásra a Szállító weboldalán, az ATRON.BG platformon a felhasználóval történő szerződéskötéskor. Minden konkrét termék esetében a Felhasználó közvetlenül a megrendelés ATRON.BG platformon történő véglegesítése előtt értesítést kap arról, hogy körülbelül hány napig tart a kiszállítás Az ATRON.BG platformon feltüntetett szállításhoz szükséges napok tájékoztató jellegűek, a Szállító nem garanciát vállal rájuk, de garantálja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az árut a megadott napon belül kézbesítse.

(2) Abban az esetben, ha a Felhasználó és a Szállító az ATRON.BG platformon nem határozott meg szállítási határidőt, az áru szállítási ideje 30 naptári nap, amely a Felhasználó megrendelésének Szállító részére történő elküldését követő naptól számítva. a Szállító weboldalán keresztül az ATRON platformon .BG.

(3) Amennyiben a Szállító az ATRON.BG platformon a megrendelt áru hiánya miatt nem tudja teljesíteni a szerződést, köteles a Felhasználót értesíteni és az általa kifizetett összegeket visszatéríteni. Ezekben az esetekben a Szállító nem vonható felelősségre annyiban, amennyiben a Felhasználót értesítette a kimerült mennyiségekről.

(4) A Szállító megtagadhatja a megrendelés feldolgozását, ha megalapozott kétség merül fel a megrendelés hitelességével kapcsolatban, ideértve azt is, hogy az nem az abban leírt Felhasználótól származik, vagy ha a megrendeléssel kért termék a megrendelt termék kimerülése miatt átmenetileg nem elérhető. mennyiség, vagy egyéb technikai ok, mely esetben a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon értesíti a Felhasználót és visszatéríti az általa kifizetett összeget. A szállító akkor is megtagadhatja a megrendelés feldolgozását, ha a megrendelt cikkek száma vagy mennyisége meghaladja az egyéni védőeszköz értelmében vett vásárló-fogyasztó általi szokásos fogyasztását, és okkal feltételezhető, hogy a megrendelés továbbértékesítés céljából történik, nem tartozik a fogyasztói vásárlás körébe.eladás.

(5) A Felhasználó által pontatlanul megadott szállítási címre és telefonszámra vonatkozó adatok vagy a Felhasználó címen való távolléte, valamint az áru szállításának a Szállítótól független ok miatti lehetetlensége esetén az árut visszaküldik és a Szállító raktáraiban maradnak. Ebben az esetben az árut nem őrzik meg a Felhasználó számára, kivéve, ha azt előre kifizették. Előre fizetett áru esetén azt a visszaküldéstől számított 15 napon belül megőrzik, és ennek letelte után, ha a Felhasználó azt a Szállítótól nem kéri, a Szállító a kapott ellenértéket visszaküldi, a szállításra és tárolásra fordított összeg kivételével. Abban az esetben, ha a Felhasználó a szállítási címhez pontatlan vagy téves adatot adott meg, amely esetben az áru rossz címre került feladásra, a futárszolgálat költsége a küldemény átirányításáért a Felhasználót terheli.

(6) Abban az esetben, ha az áru a megadott szállítási határidőn belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, a Felhasználót kártérítés nem illeti meg. Azok az okok, amelyek az ATRON.BG platformon meghatározott napokon túl késleltetnék a szállítást: a terhelés és a megrendelések száma az átlagosnál magasabb és a Szállítónál megszokottnál magasabb időszakra; a futár cég hibája, mint például a futár nem időben történő megszervezése, a futár túlzott leterheltsége, a futárral kapcsolatos előre nem látható műszaki és információs problémák vagy a futárt akadályozó időjárási viszonyok; előre nem látható műszaki problémák a Szolgáltató rendszereiben; a Szállító szállítóinak hibái, amelyektől ez utóbbi a terméket szállítja; rossz időjárási körülmények stb. vis maior körülmények, amelyek a Szállító szokásos szervezeti tevékenységét akadályoznák.

(7) A Szállító minden esetben garantálja és vállalja, hogy az árut az ATRON.BG platformon feltüntetett hozzávetőleges szállítási napokhoz képest legfeljebb 15 munkanappal később kézbesíti a Felhasználónak.

Művészet. 18. A beszállító az ATRON.BG platformon vállalja, hogy betartja a bolgár jogszabályokban az étrend-kiegészítők címkézésével, reklámozásával és értékesítésével kapcsolatos összes követelményt.

Művészet. 19. Minden megrendelés ingyenesen kézbesíthető, ennek érdekében a szállítási határidőre vonatkozó feltételek a 1. sz. 17. (1) bekezdése alapján. Minden megrendelés ingyenes, ha az értéke meghaladja a 99,99 BGN-t és a súlya kevesebb, mint 20 kg. A szállítási díj az előző mondatban megadottakon túl BGN az ország egész területén. A Felhasználó kért megrendelésének további továbbítása vagy a kért cím ismételt meglátogatása esetén az ingyenes kiszállítás feltételei nem állnak fenn, és a kiszállítás díját a Felhasználó fizeti meg a díjszabás szerint meghatározott összegekben. az adott futár. Az ingyenes kézbesítés feltételei nem érvényesek abban az esetben sem, ha a Felhasználó az általa megjelölt időpontban vagy napszakban kér látogatást egy címen.

Művészet. 20. (1) A Felhasználó köteles az árut a kiszállítás és átadás időpontjában megvizsgálni, és ha az nem felel meg a követelményeknek, haladéktalanul értesítenie kell a Szállítót az ATRON.BG platformon.

(2) Ha a Felhasználó nem értesíti a Szállítót az ATRON.BG platformon a 2. pont szerint. 1 az áru a rejtett hibák kivételével a követelményeknek megfelelőnek minősül.

(3) Abban az esetben, ha a Felhasználó az áru átvételekor meg kívánja tagadni és nem kívánja azt átvenni, a szállítás költségeit mindkét irányban az ő költségére terheli.

Művészet. 21. A szállító az áruhoz szükséges szolgáltatást a XIII. PANASZOK.

Művészet. 22. A jelen pontban nem szabályozott esetekben a Kereskedelmi törvényben és a Fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott kereskedelmi értékesítés szabályai az irányadók.

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME


Művészet. 2 3 . (1) A Szállító védi a Felhasználók azon személyes adatait, amelyek a megrendelés leadására szolgáló elektronikus űrlap kitöltése során váltak ismertté. A hatályos jogszabályoknak és a jelen Általános Szerződési Feltételek pontjainak megfelelően a Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait kizárólag a szerződésben meghatározott célokra - rendelések elfogadása és végrehajtása, valamint a Felhasználókkal való kapcsolatfelvétel - használhatja fel. a megrendeléssel kapcsolatos problémákról. Az Üzemeltető szavatolja, hogy a kérdéses adatokat harmadik félnek semmilyen formában nem adja át, illetve a fent leírtaktól eltérő célra nem használja fel, kivéve a Felhasználó kifejezett írásos hozzájárulását, vagy ha a tájékoztatást a Felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján, vagy ha a tájékoztatást az illetékes állami hatóság megköveteli. törvényben meghatározott hatásköre .
(2) Egy adott Felhasználó felhasználói fiókja a Felhasználó kérésére a hozzá tartozó adatokkal együtt bármikor törölhető az adatbázisból.
(3) A Szolgáltató intézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően.
(4) A Szolgáltató az adatokat a Felhasználók személyes adatainak biztonsága érdekében kizárólag arra az e-mail címre küldi meg, amelyet a Felhasználók a regisztrációkor megadottak.
(5) Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó végső kommunikációs eszközén adatokat tárolni, kivéve, ha ez utóbbi kifejezetten nem ért egyet. A Felhasználó tiltakozását bármikor kifejezheti.
(6) A Felhasználó vagy a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult elektronikus üzenetet küldeni a Felhasználó részére, ideértve a hírlevelet vagy az áruvásárlási ajánlatokat is, amennyiben a Felhasználó regisztrálva van a Szolgáltató elektronikus áruházában.
(7) Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását fejezi ki a Ptk. 6, bek. 1. és 2. pont. 4. § (4) bekezdése szerinti kereskedelmi üzenetek fogadására az elektronikus kereskedelemről szóló törvény 4. §-a alapján. cikk 6.
(8) A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltetőnek jogában áll adatokat gyűjteni, tárolni és feldolgozni a Felhasználónak a Szolgáltató webáruházának használata során tanúsított magatartásáról.
Művészet. 2 4 . (1) Az Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználó személyazonosságának igazolására, valamint a regisztráció során közölt minden körülmény és személyes adat megbízhatóságának igazolására.
(2) Abban az esetben, ha a Felhasználó valamilyen okból elfelejtette vagy elvesztette hozzáférési jelszavát, az Oldal lehetőséget biztosít új jelszó generálására és az elfelejtett jelszó megváltoztatására a https://www.atron.bg/ címen. fiók Belépés

Az Atron BG EOOD személyes adatvédelmi szabályzata

Minden Önnel kapcsolatos információt a legmagasabb színvonalon kezelünk. Idővel szigorú eljárásokat és szabályokat építettünk ki az Ön személyes adatainak védelmére. Az összes dolog leírását itt olvashatja el.
Az Európai Unió az Európai Parlament és a Tanács 2016.04.27-i (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete elnevezésű dokumentumot fogadott el, amelyet egyszerűen csak "Rendelet" néven fogunk hivatkozni, az adatok felhasználásának védelme érdekében. személyes adatait. A rendelet értelmében „személyes adat” minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amely alapján Ön azonosítható. A Szabályzat az Ön személyes adatainak felhasználását „feldolgozásnak” nevezi, és ez nem csak a www.atron.bg weboldal szolgáltatásainak igénybevételekor (a továbbiakban: a szolgáltatások) által történő gyűjtés lehet, hanem a velük kapcsolatos bármely egyéb tevékenység is.

 • Jogszerűség és átláthatóság

Személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően, tisztességes és átlátható módon kezeljük:
a) az Ön felé fennálló kötelezettségeink teljesítése érdekében, amikor szolgáltatásainkat nyújtjuk Önnek;
b) szükség esetén az Ön hozzájárulásával;
c) tevékenységünk jogszerű végzése, innovációk megvalósítása és a problémamentes felhasználói élmény érdekében; vagy
d) más törvényes célra.
Ön dönti el, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásainkat, és hogyan. Az Ön által kitöltött regisztrációs lapokon kötelezően megjelölt mezők találhatók, amelyek nélkül lehetetlen az adott szolgáltatást vagy annak egy részét biztosítani Önnek, de minden más csak Önön múlik.

 • A tájékozott választáshoz való jog

Mindig pontos tájékoztatást adunk Önnek, és jogot adunk arra, hogy megválassza az Öntől gyűjtött személyes adatok típusát, valamint azt, hogy milyen célból és milyen időtartamra gyűjtjük és dolgozzuk fel azokat. Személyes adatait nem használjuk fel olyan célokra, amelyek nem egyeztethetők össze ezekkel az alapelvekkel, az Adatvédelmi szabályzatunkkal vagy a szolgáltatásainkkal kapcsolatos konkrét megjegyzésekkel.

 • Hozzáférés az adataihoz

Ésszerű hozzáférést biztosítunk Önnek, és lehetőséget biztosítunk a velünk megosztott személyes adatok áttekintésére, javítására, kiegészítésére, átvitelére vagy törlésére.

 • A célok korlátozása

Személyes adatait kizárólag a gyűjtésükkor meghatározott célokra, valamint további, összeegyeztethető célokra használjuk fel, a jogszabályoknak megfelelően.

 • Adatbiztonság

Az Ön személyes adatainak visszaélésekkel szembeni védelme érdekében szigorú intézkedéseket alkalmazunk az általunk tárolt információk védelme érdekében, és ugyanolyan szintű biztonságot követelünk meg partnereinktől, akiknek átadjuk azokat az Ön felé fennálló kötelezettségeink teljesítése érdekében.

 • Elszámoltatás a továbbutalásért

Személyes adatait csak akkor osztjuk meg harmadik felekkel, ha nekik ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítaniuk számukra, mint amit mi biztosítunk.
Hogyan használjuk fel adatait A www.atron.bg gyűjti és használja fel az Ön személyes adatait, hogy teljesíteni tudjuk az Általános Szerződési Feltételekben leírt kötelezettségeinket Önnel, mint szolgáltatásaink felhasználójával szemben. Íme néhány példa, hogyan csináljuk:

 • A köztünk kötött szerződés értelmében

Személyes adatait arra használjuk, hogy teljesíteni tudjuk az Ön felé fennálló kötelezettségeinket. Az adatokra azért van szükségünk, hogy szolgáltatásainkkal kapcsolatban aktív kapcsolatot tudjunk fenntartani Önnel (például kiszállítás, fizetés stb.) Hírlevelünk fogadására is.

 • Személyazonosságának védelme

Gondoskodunk a nálunk tárolt adatok biztonságáról. Amikor kapcsolatba lép velünk, vállaljuk, hogy ésszerű lépéseket teszünk személyazonosságának ellenőrzésére, például a felhasználónév és a jelszó ellenőrzésére, mielőtt hozzáférést biztosítanánk személyes adataihoz.

 • Kutatás és innováció

Új játékokat, funkciókat és szolgáltatásokat hozunk létre fejlesztőeszközök segítségével, és adatelemzési tevékenységeket is magában foglalunk.

 • Hirdető

A www.atron.bg szolgáltatással kapcsolatos érdeklődésének megfelelően promóciós ajánlatokat kínálunk Önnek. Ez összefügghet az automatikus adatgyűjtő eszközökkel. Megoszthatunk Önről bizonyos információkat marketingszolgáltatókkal és digitális marketinghálózatokkal, hogy az Önt érdeklő hirdetéseket jelenítsünk meg.

Milyen adatokat gyűjtünk Önről
Az Öntől gyűjtött személyes adatok az Ön által használt szolgáltatásoktól függenek, és a következők lehetnek:
Közvetlenül megadott információk

 • Az Önnel való kapcsolatfelvételhez szükséges információk (például név, cím, telefonszám, e-mail cím és egyéb hasonló elérhetőségek).
 • A fizetések feldolgozásához és a csalás megelőzéséhez szükséges adatok.
 • Fiókadatok – információk arról, hogyan vásárol vagy regisztrál szolgáltatásainkra, szolgáltatástípusok, rendelési előzmények és egyéb, a fiókjával kapcsolatos információk.
 • Biztonságos hozzáférési adatok – Felhasználói azonosítókat, jelszavakat, jelszóemlékeztetőket és más hasonló biztonsági információkat gyűjtünk a hitelesítéshez és a fiókhoz való hozzáféréshez.
 • Demográfiai adatok – például az ország, amelyben él, az Ön neme, életkora, általános információk a végzettségéről.
 • Preferenciák – információkat gyűjtünk a szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferenciáiról és érdeklődési köreiről (abból, amit megoszt velünk, és azokból a következtetésekből, amelyeket az Ön által megadott tények alapján vonunk le), valamint az Ön preferenciáiról, hogy a szolgáltatás javítása érdekében tőlünk kommunikáljon, amelyet biztosítunk Önnek.
 • Adatok közösségi hálózatokról – Olyan közösségimédia-szolgáltatásokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik, hogy információkat osszon meg közösségi hálózataival, és kommunikáljon velünk különböző közösségi média webhelyeken keresztül. Ezeknek a funkcióknak a használata az Önről szóló információk gyűjtését és megosztását eredményezheti, a funkciótól függően. Ezért fontos, hogy megismerkedjen az Ön által használt közösségi oldalak adatvédelmi szabályzatával és beállításaival.
 • Egyéb egyedileg azonosítható információk – például az Ön által személyesen, online, telefonon vagy e-mailben vagy más ügyfélszolgálati csatornákon megadott adatok, felhasználói felmérések vagy versenyek kérdéseire adott válaszok, valamint a szolgáltatásaink nyújtásának megkönnyítése érdekében gyűjtött további információk, hogy válaszoljon kérdéseire.

Ne feledje, hogy nem köteles megosztani az általunk kért személyes adatait, bár bizonyos esetekben, ha úgy dönt, hogy nem osztja meg ezeket az információkat, nem tudjuk biztosítani Önnek szolgáltatásainkat, bizonyos speciális funkciókat, vagy hatékonyan válaszolni megkereséseire. .
Az általunk automatikusan gyűjtött információk, amikor Ön szolgáltatásainkat használja

 • információkat a webhelyünk látogatásáról és tevékenységéről, beleértve az Ön által megtekintett és használt tartalmat. Ezen információk egy részét automatikus adatgyűjtő eszközeinken keresztül gyűjtjük, amelyek magukban foglalják a cookie-kat és a webjelzőket.
 • anonim válaszok a felmérés kérdéseire vagy összesített információk a szolgáltatásaink felhasználásáról. Munkánk során az adatok azonosításának vagy álnevesítésének folyamatát alkalmazzuk annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük annak lehetőségét, hogy Ön azonosításra kerüljön ezen adatok rendelkezésre álló technológiákkal történő felhasználásával.

Harmadik féltől származó információk

 • Harmadik felektől olyan információkat kapunk, amelyeket megbízhatónak tartunk, és amelyek nyilvánosak. Ilyen információk személyes adatok, például név, cím, e-mail cím, érdeklődési körök és bizonyos demográfiai adatok.
 • Annak érdekében, hogy bizonyos szolgáltatásokat vállalati szinten kínálhassunk, az Ön cégének elérhetőségeit a szervezete egy bizonyos tisztviselőjétől kapjuk meg. Szükség esetén felhasználhatjuk az Ön vagy munkáltatója által megadott információkat, valamint a nyilvánosan elérhető és egyéb online és offline forrásokból származó információkat, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Személyes adatait akkor gyűjtjük, amikor szolgáltatásainkat használja, vagy amikor telefonon, e-mailen, skype-on és minden modern kommunikációs eszközön kommunikál velünk.
Hogyan védjük adatait
Ésszerű technikai és adminisztratív intézkedéseket hajtottunk végre az általunk kezelt személyes adatok védelme érdekében annak érdekében, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, és ne engedjék kiszivárogtatni őket, valamint biztosítsuk, hogy azokat a jogszabályoknak megfelelően, megfelelően használják fel. arra az időszakra, ameddig jogosan szükségünk van ezekre az adatokra.

Hogyan osztjuk meg adatait
Személyes adatait csak az alábbiak szerint osztjuk meg:

 • Megosztás a szolgáltatókkal

Olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, akik bizonyos tevékenységeket a nevünkben végeznek. Ezek a szolgáltatók az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban, az Egyesült Államokban vagy a világ más országaiban találhatók, és olyan szolgáltatásokat kínálnak, mint a hitelkártyás fizetések feldolgozása, ügyfélszolgálat, rendelések teljesítése, termékek kiszállítása, tartalom testreszabása, informatikai szolgáltatások, e-mail szolgáltatók, adattárolás. Szolgáltatóink jogviszonyunkból és jogszabályi előírásainkból fakadóan kötelesek a tőlünk kapott személyes adatokat megőrizni, és azokat nem használhatják fel az utasításaink szerinti szolgáltatásnyújtáson kívül más célra.

 • Vállalati tranzakciók

Ha bármikor úgy döntünk, hogy vállalkozásunkat átalakítjuk, személyes adatokat közölhetünk vagy továbbíthatunk potenciális vásárlóknak, illetve személyes adatokat kaphatunk az eladóktól, és kötelességünk az Ön személyes adatainak megfelelő védelmet biztosítani az ilyen típusú tranzakciók során.

 • A törvénynek való megfelelés

Megoszthatjuk személyes adatait, ha kötelesek vagyunk: (a) válaszolni a bűnüldöző hatóságok megfelelő felhatalmazással rendelkező információkérésére, valamint meg kell felelnünk a nemzetbiztonsági és egyéb bűnüldözési követelményeknek; (b) megfelelnek bármely törvénynek, rendeletnek, idézésnek vagy bírósági végzésnek; (c) kivizsgálja és segít megelőzni a biztonsági fenyegetéseket, csalást vagy más bűncselekményt vagy rosszindulatú tevékenységet; vagy alkalmazottaink és harmadik felek jogainak vagy személyes biztonságának védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok értelmében.

Hogyan használjuk az automatikus adatgyűjtési eszközöket

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban cookie-kat, webjelzőket és más hasonló technológiákat ( "automatikus adatgyűjtő eszközök" ) használunk és engedélyezünk bizonyos más vállalatok számára. Ezt azért tesszük, hogy megértsük, hogyan használja szolgáltatásainkat, és javítsuk felhasználói élményét.
Az automatikus adatgyűjtési eszközökről további információk találhatók: www.allaboutcookies.org .

 • Mik azok a sütik?

A "cookie-k" a felhasználó böngészőjében tárolt szöveges számítógépes adatok, amelyeket weboldalak általi használatra szánnak. Ezek az adatok lehetővé teszik a felhasználó eszközének és egy weboldal helyes viselkedésének azonosítását egyéni preferenciái szerint. A "cookie-k" általában a webhely nevét, a végberendezés tárolási idejét és egy egyedi számot tartalmaznak.

 • Hogyan használjuk a sütiket?

"Cookie-kat" használunk, hogy az oldal tartalmát a felhasználó preferenciáihoz igazítsuk, és optimalizáljuk a weboldal használatát. Rajtuk keresztül anonim statisztikákat is készítünk (a felhasználó viselkedéséről az oldalon), hogy javítsuk az oldal szerkezetét és tartalmát. A cél az, hogy személy szerint optimális eredményeket biztosítsunk.

 • Milyen sütiket használunk?

Kétféle cookie-t használ - "munkamenet" és "persistent". A „munkamenet” cookie-k olyan ideiglenes fájlok, amelyek addig maradnak az Ön készülékén, amíg ki nem lép a webhelyről, vagy deaktiválja azt a szoftvert, amellyel az internetes oldalakat megtekinti (böngésző). A „rögzített” cookie-kat a „cookie” paraméterekben meghatározott ideig tároljuk, vagy amíg azokat a felhasználó manuálisan el nem távolítja.
Az alábbiakban részletesebben ismertetjük az összes cookie-típust:
A. A cookie-k típusai. Típus - a szolgáltatás igénye:

típus

Részletek

Szükséges

Ezek szükségesek a webhely megfelelő működéséhez vagy egy bizonyos funkcióhoz, amelyet a felhasználó használni kíván.

Funkcionális

Fontosak a szolgáltatás teljesítése szempontjából, mert:

o a szolgáltatás funkcionalitásának javítását szolgálják, és célja a szolgáltatás magas szintű funkcionalitásának biztosítása.

o nagyon fontosak a szolgáltatási funkciók szempontjából. Ezek lezárása bizonyos folyamatok hibás működését okozza.

Üzleti

Segítik az oldal üzleti folyamatainak megvalósítását. Letiltásuk nem akadályozza meg a webhely teljes funkcionalitását. Letiltásuk a szolgáltatás vagy támogatás alacsonyabb szintjét eredményezheti. Ebbe a kategóriába tartoznak például a különféle marketingkampányok lebonyolítása során használt „sütik”.

 1. A cookie-k típusai aszerint, hogy mennyi ideig tárolódnak a cookie-k a felhasználó eszközén:

típus

Leírás

Ideiglenes sütik

Az oldalon tartózkodás (munkamenet) során elhelyezett sütik. A munkamenet befejezésekor törlődnek.

Állandó cookie-k

Ezek meghatározott ideig vagy lejárati dátum nélkül a felhasználó eszközén maradnak.

 1. A sütik típusai eredet szerint – a cookie-kat kezelő rendszergazda:

típus

Leírás

Cookie-k az oldalról

Közvetlenül a webhely tulajdonosa által elhelyezett cookie-k.

Külső sütik

Harmadik felek által az oldal tulajdonosának beleegyezésével elhelyezett cookie-k.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a cookie-kat a partner szerverei aktiválják más helyről – egy másik országból vagy akár egy másik jogrendszerből. Előfordulhat, hogy az ebben a dokumentumban említettektől eltérő szabványos cookie-szabályzattal rendelkeznek.
D. A kitűzött célnak megfelelően

típus

Leírás

Szolgáltatások konfigurálása

Használják az oldal beállításait, funkcióit és egyéb szolgáltatásait.

A szolgáltatás biztonsága és megbízhatósága

Hitelesítési lehetőségek biztosítása és a webhely teljesítményének optimalizálása.

Tanúsítvány

Adjon meg információkat, amikor a felhasználó offline állapotban van, hogy a webhely megőrizze a releváns információkat és funkciókat.

Munkamenet állapota

Információkat rögzítenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja az oldalt. Ide tartoznak a leggyakrabban látogatott oldalak vagy az egyes oldalakon megjelenő hibaüzenetek. A cookie-k tárolására szolgálnak az ún "munkamenet állapota" a szolgáltatás javítása és a böngészés kényelmének növelése érdekében.

Folyamatok

Tegye lehetővé az oldal és funkcióinak zökkenőmentes működését.

Hirdető

Engedélyezze a hirdetések és üzenetek megjelenését a platformon kívül más, a felhasználók számára érdekesebb oldalakon, hogy a platform tartalma a lehető leghasznosabb legyen.

Elhelyezkedés

A felhasználó tartózkodási helyével kapcsolatos információk testreszabásának engedélyezése.

Elemzés és kutatás, közönség audit

Lehetővé teszi a webhely tulajdonosa számára, hogy jobban megértse felhasználói preferenciáit, és az elvégzett elemzések révén javítsa és fejlessze a terméket és a szolgáltatásokat. Általában a webhely tulajdonosa vagy kutatócége névtelen információkat gyűjt és trendadatokat dolgoz fel anélkül, hogy azonosítaná az egyes felhasználókat vagy személyes adataikat.

"Cookie-k" és személyes adatok

A cookie-k által gyűjtött személyes adatok kizárólag a felhasználóval kapcsolatos meghatározott funkciók megvalósítására használhatók fel az oldalon. A személyes adatok titkosítva vannak, hogy megakadályozzák az illetéktelen személyek hozzáférését.

 • Cookie-k törlése és leiratkozás

Ha egyáltalán nem szeretné engedélyezni a sütiket, vagy csak bizonyos sütiket szeretne használni, kérjük, ellenőrizze böngészője beállításait. A böngésző beállításaival bármikor visszavonhatja a cookie-k használatához már adott hozzájárulását, valamint törölheti a már elfogadott cookie-kat. A böngészőjének Súgó menüje vagy a www.allaboutcookies.org webhely részletes információkat tartalmaz a cookie-k letiltásáról a különböző böngészőkben.
Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos cookie-k letiltása korlátozhatja a hozzáférést a webhely bizonyos funkcióihoz és részeihez.
A http://tools.google.com/dlpage/gaoptout webhelyen való leiratkozáshoz használja a Google Analytics általi követést.
Ha szeretné letiltani a harmadik féltől származó cookie-kat az érdeklődésen alapuló hirdetésekkel kapcsolatban, látogasson el a www.youronlinechoices.eu/bg oldalra.

 • Mik azok a webes könyvjelzők?

A web beacon (más néven web beacon vagy clear GIF) egy átlátszó grafikus kép (általában 1 pixel x 1 pixel), amelyet online tartalomba, videóba vagy e-mailbe illesztenek be, és lehetővé teszik a szerver számára, hogy bizonyos típusú információkat olvasson be például amikor bizonyos tartalmat vagy egy adott e-mail üzenetet nézett meg.

 • Amikor webes könyvjelzőket használunk

Kiválasztott harmadik felek számára webjelzőket használunk és engedélyezünk (általában sütikkel kombinálva), hogy információkat gyűjtsenek a webhelyünk Ön általi használatáról, az e-mailben vagy más kommunikációs eszközökön keresztül végzett interakcióiról, mérjék a teljesítményt, és megfelelő tartalmat és hirdetéseket kínáljanak Önnek.
Például beszúrhatunk webjelzőket az e-mail üzenetekbe vagy hírlevelekbe, hogy megállapítsuk, üzeneteinket megnyitották-e, intézkedtek-e, és hogy levelezési eszközeink megfelelően működnek-e.

 • Leiratkozás az internetes könyvjelzőkről

Mivel a webes könyvjelzők megegyeznek a weboldal létrehozásában szereplő bármely más tartalomkéréssel, nem utasíthatja el és nem kapcsolhatja ki őket. Előfordulhat, hogy letilthatja a webes könyvjelzőket az e-mail üzenetekben, ha nem tölti le a kapott üzenetekben található képeket (ez a funkció a személyi számítógépén használt e-mail szoftvertől függ). Megjegyzendő, hogy ez a művelet nem mindig írja felül a webes könyvjelzőket vagy az e-mail üzenetekből származó adatok automatikus gyűjtésére szolgáló egyéb eszközöket az e-mail szoftver sajátos jellemzői miatt. Az ezzel kapcsolatos további információkért tekintse meg az e-mail szoftverhez vagy szolgáltatóhoz kapott információkat. A webes könyvjelzők bizonyos körülmények között leállíthatók a cookie-k kikapcsolásával vagy a böngésző cookie-beállításainak megváltoztatásával.
Jogok gyakorlása és kapcsolatfelvétel
Önnek joga van hozzáférni minden olyan személyes adathoz, amelyet Ön megadott nekünk, vagy amelyet Önről tárolunk. Joga van továbbá kérni személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, korlátozását, továbbítását vagy törlését, valamint kérheti azok kezelésével kapcsolatos pontosításokat. Bizonyos esetekben az Ön kérése a törvény alapján elutasításra kerülhet, például ha az információnyújtás személyes adatokat adna át egy másik személynek, vagy ha törvényi tilalom áll fenn az ilyen információk közlésétől.

 • Hozzáférési jog

Kérhet tőlünk megerősítést arra vonatkozóan, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait, és ha a válasz igen, kérhet hozzáférést azokhoz. Ez úgy történik, hogy kérést küld nekünk az alábbi e-mail címre vagy címre.

 • Helyesbítés joga

Kérheti tőlünk pontatlan személyes adatainak helyesbítését, vagy a már meglévő adatok kiegészítését.

 • Tiltakozás joga

Ha adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, Önnek jogában áll bármikor tiltakozni ezen személyes adatok e konkrét célból történő kezelése ellen.

 • A törléshez való jog (az elfelejtéshez való jog)

Bizonyos körülmények között kérheti tőlünk személyes adatainak törlését, és ha a törvény ezt lehetővé teszi számunkra, ezt a lehető leghamarabb megtesszük. Ebben az esetben a továbbiakban nem tudjuk biztosítani Önnek szolgáltatásainkat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben a vonatkozó adatokat megjelöljük, és csak bizonyos célokra tudjuk azokat feldolgozni.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között Önnek joga lehet arra, hogy strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (például digitális formátumban) megkapja az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, és kérje ezen adatok továbbítását egy másik személynek, nélkülünk. annak megakadályozása, ha az átadás műszakilag megvalósítható.

 • Felügyeleti hatóságnál panasz benyújtásának joga

Ha úgy gondolja, hogy adatvédelmi jogait megsértették, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megtudjuk, hogyan tudjuk megoldani az ügyet.
Felveheti a kapcsolatot a helyi adatvédelmi hatóságokkal is, és panaszt tehet náluk, különösen, ha az Európai Unió állandó lakóhelye szerinti országban vagy a feltételezett jogsértés helyén él.
Bulgáriában ez a személyes adatok védelmével foglalkozó bizottság:
Cím: Sofia 1592, Prof. Blvd. Cvetan Lazarov" 2. sz
Weboldal: www.cpdp.bg
E-mail: kzld@cpdp.bg
Tel: 00359 2 9153518

1. ŰRLAP - NYILATKOZAT - BEJELENTKEZÉS a személyes adatok (EU) 2016/679 rendelet szerinti kezeléséhez
2. ŰRLAP – ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
3. ŰRLAP - NYILATKOZAT - BEJELENTKEZÉS az (EU) 2016/679 rendelet szerinti személyes adatok online áruk vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos gyűjtéséhez és feldolgozásához
4. ŰRLAP - KÉRELEM a személyes adatok kezeléséhez a 7. cikk (2) bekezdése szerinti hozzájárulás visszavonására. Az (EU) 2016/679 rendelet 3. cikke
5. ŰRLAP - Űrlap az (EU) 2016/679 rendeletben előírt információk biztosítására az ügyfél számára, ha a rendelet 14. cikke értelmében közvetetten (harmadik feleken keresztül) kap személyes adatokat

Lépjen kapcsolatba velünk
Értékeljük véleményét. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az Adatvédelmi szabályzatunkkal, személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával, vagy az adatvédelmi törvény esetleges megsértésével kapcsolatban, forduljon hozzánk a következő címen:
Cím: Sofia, Kiril Blagoev St. N5
Adatvédelmi szabályzatunk változásai
Ha módosítjuk az Adatvédelmi szabályzatunkat, itt közzétesszük a frissített szöveget, és feltüntetjük az utolsó felülvizsgálat dátumát. Ha a változtatások fontosak és lényegesen megváltoztatják személyes adatai védelmére vonatkozó gyakorlatunkat, a változtatások hatályba lépése előtt más módon, például e-mailben vagy a weboldalunkon és/vagy közösségi oldalainkon közzétett értesítéssel értesítjük. . Jelen adatvédelmi szabályzat legutóbbi frissítése 2021 januárjában történt.
Ez az adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik azokra a harmadik féltől származó alkalmazásokra, termékekre, szolgáltatásokra, webhelyekre vagy közösségi média funkciókra, amelyekhez az Ön kényelme érdekében a webhelyünkön keresztül megadott hivatkozásokon keresztül hozzáférhettek. Azt tanácsoljuk, hogy ismerkedjen meg minden egyes felkeresett webhely adatvédelmi szabályzatával, mielőtt engedélyezné az Önről szóló adatok gyűjtését.

 

 1. AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA ÉS HOZZÁFÉRÉSE

Művészet. 25. (1) Jelen általános feltételeket az ATRON.BG platform Szolgáltatója módosíthatja, amelyről minden regisztrált Felhasználót megfelelő módon értesít.

(2) A szolgáltató az ATRON.BG platformon és a Felhasználó megállapodnak abban, hogy a jelen általános szerződési feltételek bármely kiegészítése és módosítása a következő esetekben érinti a Felhasználót:

A) a Szolgáltató ATRON.BG platformon történő kifejezett értesítése után, és ha a Felhasználó a számára biztosított 14 napos határidőn belül nem nyilatkozik, hogy azokat elutasítja; vagy

B) a Szolgáltató honlapján az ATRON.BG platformon való közzétételt követően, és ha a Felhasználó a közzétételtől számított 14 napon belül nem nyilatkozik arról, hogy azokat elutasítja;

C) a Felhasználó kifejezett elfogadásával a Szolgáltató honlapján az ATRON.BG platformon található profilján keresztül.

(3) A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden nyilatkozata az ATRON.BG platformon, a jelen általános feltételek módosításával kapcsolatban a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre kerüljön megküldésre. A felhasználó elfogadja, hogy a jelen cikk alapján küldött e-maileket nem kell elektronikus aláírással aláírni ahhoz, hogy ellene érvényesek legyenek.

Művészet. 26. A szállító jelen általános szerződési feltételeket a ??? minden kiegészítéssel és módosítással együtt.

 1. MEGSZŰNÉS

Művészet. 27. Jelen általános szerződési feltételek és a Felhasználónak a Szolgáltatóval kötött szerződése az ATRON.BG platformon az alábbi esetekben szűnik meg:

 • a szerződő felek egyikének felmondása és felszámolása vagy csődbejelentése esetén;
 • a felek közös megegyezésével írásban;
 • abban az esetben, ha a szerződő felek egyike objektív képtelenség teljesíteni kötelezettségeit;
 • ha a berendezést állami hatóságok lefoglalják vagy lepecsételték;
 • a Felhasználó regisztrációjának törlése esetén az ATRON.BG platformon. Ebben az esetben a megkötött, de nem teljesített adásvételi szerződések érvényben maradnak és végrehajthatók;

Művészet. 28. A Hitelesítés-szolgáltató saját belátása szerint, figyelmeztetés és kártérítés fizetése nélkül jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani, ha úgy találja, hogy a Felhasználó az ATRON.BG platformot a jelen általános feltételek, a jogszabályban foglaltak megsértésével használja. Bolgár Köztársaság, általánosan elfogadott erkölcsi normák vagy általánosan elfogadott szabályok és gyakorlat az elektronikus kereskedelemben.

XII. FELELŐSSÉG

Művészet. 29. A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja és megtéríti az ATRON.BG platformon lévő beszállítókat és a Szállítót harmadik felek jogi és egyéb követelései esetén (függetlenül attól, hogy azok jogosak vagy sem), minden kár és költség (beleértve a ügyvédi díjak és jogi költségek), amelyek (1) a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztásából, (2) szerzői jogok, produkciós, műsorszórási vagy egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjogok megsértéséből, (3) jogellenes átruházásból erednek vagy azzal kapcsolatosak. más személyeknek a Felhasználót megillető jogokról, a szerződés időtartamára és feltételei alapján, és (4) a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett minőség meglétének vagy hiányának valótlan nyilatkozata.

Művészet. 30. A Szolgáltató nem vállal felelősséget vis maior, véletlenszerű események, internetes problémák, technikai vagy egyéb objektív okok, ideértve az illetékes állami hatóságok rendelkezéseit is.

Művészet. 31. (1) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által harmadik személynek okozott károkért.

(2) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználónak az ATRON.BG használata vagy annak mellőzése, valamint a Szolgáltatóval adásvételi szerződés megkötése során okozott, elvesztett haszonban kifejezett vagy elszenvedett vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

(3) A szolgáltató nem vállal felelősséget azért az időtartamért, ameddig a platform vis maior miatt nem volt elérhető.

(4) A szállító nem vállal felelősséget az ATRON.BG platformon található termékek, hírek és cikkek alatti megjegyzésekből, véleményekből és publikációkból eredő károkért.

Művészet. 32. (1) A szállító nem vállal felelősséget a műszaki berendezések biztonsági intézkedéseinek leküzdése esetén, és ez információvesztést, információterjesztést, információhoz való hozzáférést, az információhoz való hozzáférés korlátozását és egyéb hasonló következményeket eredményez.

(2) A Szállító nem vállal felelősséget az adásvételi szerződés megkötése, az információhoz való hozzáférés biztosítása, a Felhasználónak kiadó harmadik személy hamis azonosítása következtében bekövetkezett adatvesztés vagy -változás esetén, ha a körülmények fennállnak. úgy gondolja, hogy ez a személy a Felhasználó.

XIII. PANASZOK

Művészet. 33. (1) A felhasználónak joga van panaszt tenni, és a reklamáció megtételekor a teljes dokumentumcsomagot (beleértve a nyugtát/számlát, átvételi-átadási jegyzőkönyvet, jótállási jegyet stb.), valamint a árukat a Szállító „Atron BG” EOOD, EIK BG206342240-es üzletének címére kell elküldeni, székhellyel és vezetői címmel: Bulgária, Szófia, Kiril Blagoev utca 5.

(2) A termék garanciális szervizbe küldésekor a szállítási költségeket az Atron BG viseli, csak azzal a feltétellel, hogy a terméket a Speedy futárszolgálat irodájából a következő címre küldik: "Atron BG" EOOD, EIK BG206342240, székhellyel. és a vezetőség címe: Bulgária, Szófia, Kiril Blagoev utca 5.

(3) Abban az esetben, ha a terméket garanciális szervizre küldik a Ptk. 33. (2) bekezdése alapján és/vagy nem Speedy futár cég irodájából küldik, a szállítási költség a Felhasználót terheli.

(4) A garancia csak a Bolgár Köztársaság területén az áru leszállítása során fennálló és a normál üzemelés során fellépő gyártási hibákra és nem megfelelőségekre érvényes. A garancia érvényét veszti és a vevő fizeti a javítás költségét (a szolgáltatás megtagadható), ha a kárt az alábbiak okozzák:

- Nem rendeltetésszerű használat és/vagy nem megfelelő tárolás.

- A garanciális matricák sértetlensége.

- A termékazonosító számot (IMEI-szám), a sorozatszámot vagy a dátumkódot, ha van, eltávolították, törölték, megsérültek vagy más módon olvashatatlanok.

- Csepp, ütközés, alkalmazott nyomás, kiömlött folyadékok.

- Illetéktelen személyek vagy cégek általi javítási kísérlet.

- A készletben nem szereplő töltők, akkumulátorok és perifériák használata.

- Az elektromos hálózat meghibásodása, nem megfelelő csatlakoztatás az áramforráshoz, szélsőséges környezeti viszonyok vagy ezek gyors változása, természeti katasztrófák és egyéb vis maior körülmények.

(5) A felhasználó igényt tarthat az áru megállapodásnak való meg nem feleléséért, ideértve a használt árut is, ha a szállítást követően, az első vizsgálat során vagy a tárolás, telepítés, tesztelés vagy üzemeltetés során nem megfelelő az adásvételi szerződéssel megtalálhatók. A fogyasztási cikkekkel kapcsolatos reklamációt az áru átadásától számított két évig, de legkésőbb a megállapodás megsértésének megállapításától számított két hónapon belül lehet benyújtani.

XIV. EGYÉB FELTÉTELEK

Művészet. 34. (1) A Felhasználó és a Szállító az ATRON.BG platformon kötelezettséget vállalnak egymás jogainak és törvényes érdekeinek védelmére, valamint üzleti titkaik védelmére, amelyek a szerződés és jelen általános feltételek teljesítése során a birtokukba kerültek. és feltételek.

(2) A Felhasználó és a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses időszak alatt és azt követően a közöttük folytatott írásbeli vagy szóbeli levelezést nem hoz nyilvánosságra. A levelezés publikálása nyomtatott és elektronikus médiában, internetes fórumokon, magán vagy nyilvános weboldalakon stb. közkincsnek minősülhet.

Művészet. 35. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az ATRON.BG platformon a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött külön szerződésben foglalt rendelkezések ütközése esetén a külön szerződés pontjai az irányadók.

Művészet. 36. Jelen általános feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem vezet a teljes szerződés érvénytelenségéhez.

Művészet. 37. A jelen szerződésben nem rendezett, a jelen szerződés végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatos kérdésekre a Bolgár Köztársaság törvényei alkalmazandók.

Művészet. 38. Jelen általános szerződési feltételek minden Felhasználóra nézve 2021.01.10-én lépnek hatályba, mely időponttól BESZÁLLÍTÓ "Atron BG" EOOD, EIK BG206342240.

Művészet. 39 . A termékek vásárlásakor érvényes kedvezményekre vonatkozó promóciós kódok nem vonatkoznak a már leértékelt, más kedvezményt kapott vagy TOP PRICE matricával ellátott árukra, kivéve azokat a promóciós kódokat, amelyeket a Szállító kifejezetten megjelöl és további kedvezményre használnak fel.

1. számú melléklet - Szabványos formanyomtatvány a szerződéstől való elállási jog gyakorlásához

A szerződéstől való elállási jog gyakorlásának formanyomtatványa:

(ezt az űrlapot csak akkor töltse ki és küldje el, ha el kíván állni a szerződéstől)

- Az "Atron BG" EOOD, EIK BG206342240 címre, székhellyel és vezetőségi címmel: Bulgária, Szófia, Kiril Blagoev utca 5.:

– Ezúton értesítem*, hogy felmondok* az általam/általunk* az alábbi áruk megvásárlására*/az alábbi szolgáltatás nyújtására kötött szerződéstől*

– Megrendelés*/Átvétel dátuma*

– A felhasználó(k) neve.

– A felhasználó(k) címe

– A felhasználó(k) aláírása (csak akkor, ha ez az űrlap papír alapú)

– Dátum

-------------------------------------------------- ----

* A felesleges áthúzva.

2. számú melléklet - Tájékoztató a szerződéstől való elállási jog gyakorlásához

Tájékoztatás a szerződéstől való elállási jog gyakorlásával kapcsolatban

Normál leiratkozási irányelvek:

 1. Távoli vagy üzlethelyiségen kívüli szerződéstől való elállás joga.
 2. Önnek jogában áll 30 napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől.
 3. Az elállási határidő attól a naptól számítva 30 nap, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut birtokba vette.

Elállási jogának gyakorlásához az ATRON.BG oldalon megadott elérhetőségeken, valamint a szerződéstől való elállási döntését egyértelmű nyilatkozattal (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) közölnie kell velünk.

Használhatja a mellékelt szabványos leiratkozási űrlapot, de ez nem kötelező. Az ATRON.BG weboldalunkon elektronikusan is kitöltheti és benyújthatja a szabványos leiratkozási űrlapot vagy más egyértelmű leiratkozási kérelmet. Ha ezt a lehetőséget választja, azonnal elküldjük Önnek tartós adathordozón (pl. e-mailben) a leiratkozás kézhezvételét igazoló üzenetet.

Az elállási határidő betartása érdekében elegendő az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos üzenetét az elállási határidő lejárta előtt elküldeni.

 1. Elutasító akció.

Ha Ön eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül visszatérítjük az Öntől kapott összes fizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az Ön által választott, az általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási móddal kapcsolatos többletköltségeket). minden esetben legkésőbb 30 napon belül attól a naptól számítva, amikor tájékoztatott bennünket a jelen szerződéstől való elállási döntéséről. A visszatérítést az Ön által megadott bankszámlára teljesítjük, ebben az esetben ez a visszatérítés nem jár semmilyen költséggel az Ön számára.

Jogunk van elhalasztani a visszatérítést mindaddig, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Az áru visszaküldésének közvetlen költségeit Önnek kell viselnie. A költségek várhatóan nem haladják meg a szállítás vagy a normál futárszolgálat hozzávetőleges költségét.

Kizárólag Ön a felelős az áruk értékének bármely olyan csökkenéséért, amely az áruk jellegének, jellemzőinek és megfelelő működésének megállapításához szükséges vizsgálaton kívüli vizsgálat eredménye.

További felhasználói információk a www.ATRON.BG oldalon találhatók

Fényes
Sötét